Modelbrief Sociaal huurakkoord

De Woonbond en Aedes hebben in het Sociaal Huurakkoord onder andere afspraken gemaakt over huurbevriezing en huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een hoge huurprijs. Helaas houden niet alle corporaties zich aan deze afspraken.

De Woonbond en Aedes publiceerden een gezamenlijk nieuwsbericht waarin er nog eens op gewezen werd dat er vanuit wordt dat corporaties de gemaakte afspraken in 2019 zo veel mogelijk naleven.

Wat doet uw corporatie voor deze groep huurders? Wilt u als huurdersorganisatie uw corporatie nog eens wijzen op de gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord? En daar verder over in gesprek? Dan kunt u daar deze  modelbrief voor gebruiken. Desgewenst kunt u de brief natuurlijk aanpassen op uw specifieke situatie.

Ook over de afspraak om de huursom gemiddeld maximaal met inflatie te laten stijgen, tenzij hier in een gezamenlijke afspraak van wordt afgeweken, lijkt bij sommige corporaties niet goed tussen de oren te zitten. De brief kan ook gebruikt worden om hier het gesprek over aan te gaan.

Modelbrief

Bron: woonbond.nl