Minister wil betere mix van bewoners in achterstandwijken

Persbericht: Eind 2018 kwam uit een studie in opdracht van Aedes, de koepel van woningcorporaties, naar voren dat de achterstandswijken die toenmalig minister Vogelaar vanaf 2007 probeerde op te knappen aan het terugvallen zijn.  

Nu blijkt uit een vervolgonderzoek dat de leefbaarheid in de kwetsbaarste wijken van het land verder af neemt.

Mensen in deze wijken hebben drie keer zoveel last van hun directe buren als de gemiddelde Nederlander. En 20 procent van de bewoners is bang dat ze worden lastiggevallen of beroofd. Elders in het land is dat 6 procent.

Minister Van Veldhoven wil daarom woningcorporaties de mogelijkheid bieden om meer mensen met een hoger inkomen toe te laten.

Lees het hele artikel door hier te klikken.

Bron: Nos.nl
Foto: Pixabay