Minister Ollongren gaat wooncoöperaties financieel ondersteunen

Op het congres ‘De wooncoöperatie, die komt er wél!’ op 28 mei jongstleden kondigde BZK-minister Ollongren een aantal regelingen aan die de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties moeten stimuleren.

Minister Ollongren gaat een experiment met de verkoopregels voor woningcorporaties verlengen en onderzoeken hoe zij initiatieven financieel kan ondersteunen. Ook staat zij achter het idee van een landelijk expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties, ‘anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’.

Regering wil wooncoöperaties stimuleren
In het regeerakkoord maakte deze regering al duidelijk zich te willen inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. De minister maakte bekend hóe zij dat wil gaan doen, tijdens dit tweede landelijke congres over wooncoöperaties op 28 mei. Het congres was georganiseerd door kennis- en netwerkorganisatie Platform31 samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4). Platform31 heeft de afgelopen jaren in opdracht van het ministerie van BZK een experimenten- en actieprogramma getrokken om de wooncoöperatieve beweging in Nederland op gang te helpen.

Experiment verkoopregels
In juni 2016, op het eerste landelijke congres over de wooncoöperatie, kondigde voormalig BZK-minister Blok aan de verkoopregels voor woningcorporaties te versoepelen zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor initiatieven van wooncoöperaties. Normaliter vallen wooncoöperaties onder het regime voor verkopen aan derden, zoals beleggers en particuliere verhuurders. Daardoor moeten bewoners- en huurdersgroepen die een wooncoöperatie willen beginnen en bezit van een woningcorporatie over willen nemen, de hoofdprijs betalen.

Korting aan bewonersinitiatief nu toegestaan
In het kader van het experiment kunnen bij de verkoop aan een wooncoöperatie de verkoopregels van natuurlijke personen voor eigen bewoning worden toegepast. De verkopende woningcorporatie mag dan tot 50 procent korting geven en direct zaken doen met het bewonersinitiatief. Blok werkte dit experiment uit in een beleidsregel die geldt tot 1 januari 2019.

Ollongren verlengt het experiment van de toenmalige minister Blok voor ‘zo lang als nodig is om nog een aantal initiatieven succesvol van de grond te krijgen.’ Met als doel om het daarna ruimer te kunnen toepassen. De financiële ondersteuning voor initiatieven gaat zij uitwerken in een regeling. Nog onduidelijk is wanneer dat zal zijn.

Belang van een aanjaag/kenniscentrum
Voormalig senator Adri Duivesteijn, die de wooncoöperatie een plek heeft weten te geven in de Woningwet 2015, benadrukte op het congres het belang van een expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties. Datzelfde geldt voor Maarten van Poelgeest (procesbegeleider actieteams wooncoöperatie). ‘Om de wooncoöperatie nu massa te geven is het noodzakelijk dat er een aanjaagcentrum komt, een flinke groep mensen die ermee bezig is dat wooncoöperaties gerealiseerd gaan worden’, zei Van Poelgeest. Op verzoek van de dagvoorzitter van het congres gaf minister Ollongren aan een landelijk expertise- of kenniscentrum een goed idee te vinden. ‘Anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’, zei zij.

Cooplink
Cooplink, een kennisnetwerk van, voor en door initiatieven van wooncoöperaties, is in 2016 opgezet door de Woonbond, Stichting !Woon en de Woningbouwvereniging Gelderland. Nu de (financiële) ondersteuning van deze drie partijen dit jaar ten einde loopt – en dat geldt ook voor het actieprogramma van Platform 31 – gaan de deelnemende initiatieven van Cooplink in beraad over de toekomst van hun kennisnetwerk Cooplink.

Feestelijke lancering van ‘eerste’ wooncoöperatie
Tineke Lupi van Platfom31 lanceerde tijdens het congres ook een nieuw (online) magazine over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wooncoöperaties (zie link). Daarnaast was er nóg een feestelijke lancering. De Autoriteit woningcorporaties ‘moet nog wel één stempeltje zetten op één formulier’ maar toch werd de Roggeveenstraat officieel gelanceerd als eerste wooncoöperatie die op grond van de Woningwet 2015 tot stand is gekomen. Initiatiefnemers en bestuursleden Hanno van Mechelen, Jan van der Zwan en André van Soelen en de Haagse wethouder wonen Joris Wijsmuller werden gehuldigd en bedankt voor hun inspirerende voorbeeld. Op hun beurt dankten zij woningcorporatie Haag Wonen en Platform 31.

Platform31 maakt een verslag van de conferentie op 28 mei. Dat verslag komt in juni beschikbaar.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: