Minister maakt geen werk van initiatiefrecht huurders

Minister Ollongren gaat niet aan de slag met een initiatiefrecht voor huurders. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De Tweede Kamer had haar opgeroepen de mogelijkheid voor initiatiefrecht van huurders te onderzoeken. Met dit initiatiefrecht zouden huurders een redelijke aanpassing aan de huurwoning kunnen afdwingen wanneer de verhuurder niet in beweging te krijgen is. Denk daarbij aan de verduurzaming van huurwoningen of het aanpassen van een woning voor bewoners met een zorgvraag.

Verhuurders willen niet
Minister Ollongren wijst er in haar brief op dat de verhuurderskoepels geen oren hebben naar een dergelijk initiatiefrecht.

Verhuurders willen zelf kunnen besluiten wanneer ze een woning verduurzamen, om zo strategische afwegingen te kunnen maken over hun voorraad woningen.

De Woonbond wijst er op dat het initiatiefrecht dit niet in de weg staat. Wanneer er goede redenen zijn om een woningaanpassing niet uit te voeren, kan dit immers prima worden beoordeeld binnen het initiatiefrecht. Dat hangt immers samen met de redelijkheid van het voorstel van de huurder. Maar juist verhuurders die niet willen  kunnen door het initiatiefrecht toch in beweging worden gebracht.

Achterhaald intitiatiefrecht
Overigens hebben huurders nu wel initatiefrecht op drie vlakken: dakisolatie, muurisolatie en vervanging van een slechte cv-ketel. De Woonbond vindt dat dit initiatiefrecht niet aansluit bij de woningverbeteringsvragen van de huidige tijd: gasloos, zonnepanelen, “Nul op de meter”, of het aanbrengen van voorzieningen die langer zelfstandig wonen mogelijk maken.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: