Minder Drentse huurders met te hoge woonlasten

Minder Drentse huurders hebben een te hoge huur voor hun inkomen dan vier jaar geleden het geval was, blijkt uit recent onderzoek van Drentse woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Waar in 2014 32% van de huurders te hoge woonlasten voor hun inkomen hadden, is dat vier jaar later gedaald tot 25% van de huurders. Deze huishoudens houden na betalen van de woonlasten te weinig over om de mimimaal noodzakelijke uitgaven te doen voor levensonderhoud en sociale participatie. De onderzoekers noemen dit huurders met een ‘betaalrisico’.

Maatregelen met huurdersorganisaties
De daling van het aantal huurders met een betaalrisico komt deels door een kleine koopkrachtstijging, maar ook door afspraken tussen corporaties en huurdersorganisaties over huurverlagingen, gematigde huurverhogingen en het verlagen van energielasten en hulp bij omgaan met het inkomen. Ook de invoering van passend toewijzen speelt een belangrijke rol.

Passend toewijzen en gematigd huurbeleid
Door passend toewijzen, waarbij nieuwe huurders met een relatief laag inkomen een huurprijs onder de voor hen geldende ‘aftoppingsgrens’ (afhankelijk van huishoudtype net onder of net boven de 600 euro) moeten krijgen, daalde het aantal nieuwe huurders met een betaalrisico van 45% naar 27%. In overleg met de huurdersorganisaties steeg de huur bij de Drentse corporaties minder dan maximaal was toegestaan, daarnaast hebben een aantal corporaties de streefhuren verlaagd. De stijging van de huur werd voor de groep met een betaalrisico gecompenseerd door de huurtoeslag. Door iets dalende servicekosten en energielasten daalden de netto woonlasten voor deze groep huurders gemiddeld met vijf euro per maand, van €560,- naar €555,-.

Zorgen blijven

Nog steeds heeft een kwart van de Drentse huurders te hoge woonlasten voor hun inkomen.

De zorgen blijven dus, stelt Jaap Boekholt namens de corporaties. ‘We zijn blij met de resultaten van dit woonlastenonderzoek, maar tegelijkertijd maken we ons ook zorgen. Nog steeds heeft 1 van de 4 sociale huurders in Drenthe moeite om rond te komen’, aldus Boekholt. ‘We zien goede ontwikkelingen, maar ook nog steeds kwetsbare groepen die ondersteuning nodig hebben.’ En ook buiten de groep huurders met een betaalrisico blijft betaalbaarheid een belangrijk onderwerp. Dat blijkt ook wel uit de beleving van huurders. Ongeveer 60% van de huurders geeft aan maar net rond te kunnen komen.

Voorzieningenwijzer en budgetcoach
Naast het huurbeleid, wordt er ook hulp geboden bij omgaan met een laag inkomen. Bijvoorbeeld door de VoorzieningenWijzer, waarmee huurders goed gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen en regelingen, zegt Bert Robbe van de gezamenlijke huurdersorganisaties. ‘Gemiddeld besparen huurders tot wel € 600,- per jaar door hulp aan te nemen in de vorm van de VoorzieningenWijzer. Het kan echt verschil maken.’

Focus op betaalbaarheid werkt
‘Het Drents Woonlastenonderzoek 2014 heeft betaalbaarheid hoog op de agenda gezet in Drenthe. Corporaties en huurdersorganisaties hebben in de afgelopen 4 jaar veel inspanning geleverd om het “tij” te keren. De gezamenlijke focus op betaalbaarheid werkt.’ zegt Woonbondconsulent in Drenthe Marianne Hilbolling. ‘In 2019 praten de corporaties en huurdersorganisaties verder om te verkennen hoe zij verdere stappen kunnen zetten om de woonlasten beheersbaar te houden.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: