Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe

De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem dat midden 2019 van kracht moet worden.

Het nieuwe systeem heeft als voordeel voor woningzoekenden dat er nu één plek komt om zich in te schrijven en te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het vinden van een passende huurwoning eenvoudiger maken.

Uniek in Nederland
Directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept namens de Drentse corporaties: ‘Dat we op provinciaal niveau met alle corporaties en huurdersverenigingen tot een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem zijn gekomen, is uniek in Nederland en een mijlpaal voor de Drentse woningzoekenden. We brengen alle beschikbare woningen en woningzoekenden in Drenthe bij elkaar.  Dat geeft meer zoekruimte, meer overzicht en bovenal duidelijkheid.’

Eén plek voor inschrijving
Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is een vervolg op de website Drenthe Huurt, met het beschikbare woningaanbod. Peeters: ‘In januari 2017 is de eerste stap gezet met de etalage Drenthe Huurt. Met de volgende stap creëren we samen met de huurdersverenigingen één centrale plek voor inschrijving en het reageren op woningen voor de woningzoekende in Drenthe en omgeving.’

Samenwerking is effectief

“Als belangenbehartigers van huurders staan we ook voor de belangen van woningzoekenden. Onze inbreng is van waarde en samen beleid ontwikkelen blijkt effectief voor alle partijen’, zegt Jelly van den Bosch van de samenwerkende huurdersorganisaties.

Start zomer 2019
Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem gaat rond de zomer van 2019 van start. Peeters licht toe waarom dit nog even op zich laat wachten: ‘Elke woningcorporatie heeft eigen regels over bijvoorbeeld inschrijfgeld, het opbouwen van punten en urgentie. Om op de nieuwe manier samen te werken, moesten we komen tot een gezamenlijk beleid. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee. Nu gaan we aan de slag met het doorvoeren van die afspraken en de voorbereiding in al onze systemen.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: