‘Middenhuur’ heeft betere consumentenbescherming nodig

Het kabinet wil dat er meer aanbod komt van vrije sector huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro per maand. De Tweede Kamer hield hier 28 maart een hoorzitting over.

Woonbonddirecteur Ronald Paping was één van de sprekers. Hij riep de aanwezige politici op meer oog te hebben voor de betaalbaarheid van huren voor middeninkomens en te kiezen voor betere consumentenbescherming in de vrije huursecor.

Beter kijken naar betaalbaarheid

In een voor de hoorzitting geschreven notitie waarschuwt de Woonbond dat de vrije sector- ook de zogenoemde ‘middenhuur’- voor veel middeninkomens onbetaalbaar is. Uit een recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat een derde van de middeninkomens helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens kan betalen, terwijl zij door de gehanteerde inkomensgrens vaak geen toegang hebben tot de sociale huursector.

Wat de Woonbond betreft moet er beter gekeken worden naar de betaalbaarheid van het huren in de discussie rond ‘middenhuur’.

Deze huurdersvereniging wijst er ook op dat een grotere vrije sector niet ten koste moet gaan van de sociale huursector. Er is immers al een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen.

Betere consumentenbescherming vrije sector
Inzetten op de groei van de vrije sector moet volgens de Woonbond ook gepaard gaan met het regelen van fatsoenlijke consumentenbescherming. Nu is er voor huurders in de vrije sector geen enkele bescherming tegen woekerprijzen en kunnen zij met geschillen over de huurprijs, maar ook over slecht onderhoud of te hoge servicekosten, niet naar de Huurcommissie.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen
Veel huurders hebben geldzorgen
Arme huishoudens verwonen bijna de helft van hun inkomen
Discussie over huurverlaging losgebarsten