Meer zeggenschap voor huurders in gemengd complex

Huurders die in een nieuw te vormen ‘gemengd complex’ gaan wonen krijgen iets meer invloed op de gang van zaken in de Vereniging van Eigenaren. Maar volgens de Woonbond is dat nog niet voldoende. Om de positie van huurders echt te versterken is een wetswijziging nodig.

Een ‘gemengd complex’ is een flatgebouw of appartementencomplex waar zowel huurders als huiseigenaren wonen. Dat komt in Nederland vaak voor. Volgens CBS-cijfers uit 2016 bevindt 72% van alle appartementen zich in een gemengd complex. En het aantal gemengde complexen groeit nog steeds.

Nieuw modelreglement
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelde eind 2017 een nieuw modelreglement vast dat gebruikt kan worden als er nieuw ‘gemengd complex’ wordt gevormd. Bijvoorbeeld als er losse appartementen verkocht gaan worden in een flat waar voorheen alleen huurders woonden. Of als er een nieuwbouwcomplex wordt opgeleverd met zowel huur- als koopwoningen. Bestaande ‘gemengde complexen’ blijven onder een oudere versie van het modelreglement vallen.

Kleine verbeteringen voor huurders
In het nieuwe modelreglement staan enkele verbeteringen die goed voor huurders zijn. Bijvoorbeeld dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ook voor huurders bereikbaar moet zijn. Dat er een begroting moet komen waar duidelijk in staat welke servicekosten wel en niet worden doorberekend aan huurders. En dat voorzieningen met een WMO-indicatie (zoals scootmobiels en trapliften) een plek in het complex horen te krijgen, zowel voor eigenaren als huurders.

Wetswijziging nodig voor gelijkwaardig overleg
Volgens de Woonbond is het nieuwe modelreglement beter voor huurders dan het vorige, maar biedt het nog geen oplossing voor de soms moeizame verhouding tussen huurders en eigenaren in een gemengd complex. Daarvoor is een wetswijziging nodig die regelt dat er gelijkwaardig overleg kan zijn tussen alle bewoners van een complex, over zaken die hen allemaal aangaan. De Woonbond vindt het hoog tijd dat die wetswijziging er komt.

Ondertussen kunnen mensen die een woning in een nieuw te vormen gemengd complex gaan huren wel een kijkje nemen op de website www.thuisindevve.nl.  Die biedt nuttige informatie over een VvE en de onderlinge verhoudingen tussen huurders en huiseigenaren. Voor huurders die al in een gemengd complex wonen verandert er voorlopig niets.

Bron: woonbond.nl