Meer woonoverlast tijdens coronacrisis

27 augustus 2020

Sinds het begin van de coronacrisis in maart, krijgen woningcorporaties, gemeenten en politie veel meldingen van woonoverlast. Geluidsoverlast staat daarbij bovenaan, zo blijkt uit twee recente onderzoeken. Door Covid-19 staat buurtbemiddeling als oplossing onder druk.

Na geluidsoverlast (96 procent) waren de meeste meldingen over intimidatie, bedreigingen, pesten, geweld en/of vernieling (60 procent) en op nummer drie: vervuiling en/of verwaarlozing van de woning of tuin van de buren (41 procent). Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder een netwerk van woningbouwcorporaties, gemeenten, politie, zorg- en hulpverlening.

Politiecijfers

Ook databedrijf LocalFocus haalde deze zomer boven water dat de politie sinds de uitbraak van de coronacrisis bedolven wordt onder klachten over geluidsoverlast. Dat bleek uit cijfers die LocalFocus voor heel Nederland bij de politie had opgevraagd.

Rotterdam kampioen geluidsoverlast

Rotterdam bleek ‘Nederlands kampioen’ geluidsklachten, zo schreef het AD (22 aug) naar aanleiding van die data. De Rotterdamse politie kreeg van maart tot augustus 4720 meldingen over geluidsoverlast te verwerken: 2173 klachten méér dan in dezelfde periode vorig jaar.

Buurtbemiddeling viel stil

De Rotterdamse stedelijk coördinator Fica Djohani van de Advieslijn woonoverlast en buurtbemiddeling wijst er in het AD op dat buurtbemiddeling door Covid-19 in de wielen is gereden: De standaard (t)huisbezoeken vielen immers stil. ‘Negentig bemiddelingstrajecten belandden onder de wachtknop’. Sinds medio juli kunnen ze de achterstanden weer inlopen. In Rotterdam vond begin augustus ook een (niet-dodelijke) steekpartij plaats naar aanleiding van een burenruzie.

Verdere aanpak woonoverlast onder druk

De aanpak van de overlast is door de coronamaatregelen wel veranderd, schrijft ook het CCV. De grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast zijn dat er geen huisbezoeken meer kunnen plaatsvinden. Daarnaast is hulpverlening niet beschikbaar en handhaving niet mogelijk of lastig. Het CCV waarschuwde voor een verdere toename van de overlast tijdens de zomervakantieperiode.

Al vorig jaar (vóór corona) trok corporatiekoepel Aedes aan de bel over toenemende meldingen van woonoverlast, met name door verward gedrag bij buren.

Bron: woonbond.nl