Meer mensen recht op huurtoeslag

Dit jaar hebben meer huurders recht op huurtoeslag. 115.000 extra huishoudens kunnen huurtoeslag aanvragen.

Dat komt doordat de harde inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2019 zijn vervallen.

Inkomensgrens

Tot 1 januari 2019 was het zo wanneer je een euro boven de inkomensgrens verdiende, je gehele recht op huurtoeslag verviel. Dat leidde tot een grote armoedeval, en tot het moeten terugbetalen van grote bedragen aan de Belastingdienst. In plaats van er door een iets hoger inkomen wat op vooruit te gaan, gingen deze huurders er dus op achteruit. Daar is met het vervallen van de inkomensgrenzen in de huurtoeslag een eind aan gekomen. Nu loopt de huurtoeslag bij een stijgend inkomen langzaam terug naar nul. De Woonbond heeft zich hier jaren voor ingezet, en is blij met deze verbetering van de huurtoeslag.

Controleer of u recht heeft op huurtoeslag

Meer weten over de verandering van de inkomensgrens? Lees meer in het webartikel van de Woonbond ‘normen en grenzen huurtoeslag’. 

Wilt u weten of u nu in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Bron: woonbond.nl

HP6 wenst u een mooi en gezond Nieuw Jaar!!