Meer huurders stappen naar Huurcommissie

De Huurcommissie ontving vorig jaar ruim 10.000 verzoeken om een uitspraak te doen in een geschil tussen verhuurder en huurder. Dat zijn er veel meer dan in 2017, blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie. De meeste klachten spelen in de particuliere huursector.

De meeste geschillen gingen over de huurprijs en de servicekosten. Huurders werden in 58% van de uitspraken in het gelijk gesteld.

Financieel belang

Gemiddeld genomen leverde de toets aanvangshuur €79,- per maan aan huurverlaging op. De tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken aan de woning leverde een gemiddelde huurverlaging op van €231,- per maand. Het toetsen van de afrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld €248,- per jaar op.

Onevenredig veel klachten in commerciële huursector

Woningcorporaties hadden in 2018 evenals voorgaande jaren een kleiner aandeel (40%) in het aantal geschillen bij de Huurcommissie dan de overige verhuurders (60%), zeker in relatie tot hun aandeel in het totale aantal huurwoningen. Ongeveer een derde van de huurwoningen is van commerciële verhuurders. Een aanzienlijk deel daarvan valt in de vrije sector, deze huurders kunnen niet terecht bij de Huurcommissie. Zo is ruwweg zo’n 20% van de huursector verantwoordelijk voor maar liefst 60% van de klachten bij de Huurcommissie. De Woonbond heeft een Meldpunt om specifieke klachten van huurders in de commerciële huursector te verzamelen.

Vrije sector huurders kunnen niet terecht bij de Huurcommissie. De Woonbond pleit er al langer voor de gang naar de Huurcommissie ook voor deze huurders mogelijk te maken.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: