Meer bouwen, sneller verduurzamen en betaalbare huren

Meer bouwen, bestaande woningen energiezuiniger maken en de huren betaalbaar houden. In de rijksbegroting voor 2018 wordt daar nog geen werk van gemaakt, maar in het komende regeerakkoord hopelijk wel, zeggen Woonbond en Aedes in een gezamenlijke reactie.

Uit de rijksbegroting blijkt dat de verhuurderheffing, een miljardenbelasting die verhuurders en huurders direct in hun portemonnee treft, volgend jaar ruim 1,7 miljard bedraagt, nog iets hoger dan dit jaar. Nu Nederland er weer goed voor staat, vinden Woonbond en Aedes dat het tijd is om dit belastinggeld – ooit ingevoerd om een gat in de rijksbegroting te dichten – in te zetten voor de mensen om wie het gaat.

Betaalbaarheidsproblemen
Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. ‘Honderdduizenden huurders kunnen niet meer rondkomen, mede door de gestegen huren. Schaf de verhuurderheffing af en verlaag de huren. Anders zullen de betaalbaarheidsproblemen alleen maar groter worden’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Samen aan de slag
Ook Aedes-voorzitter Marnix Norder heeft zijn hoop gevestigd op een nieuw kabinet. ‘Woningcorporaties willen meer bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet meer oog voor huurders en mensen die een woning zoeken. Dus draai de huurbelasting terug, of maak in ieder geval een netto investeringsaftrek mogelijk. Dan kunnen wij echt samen aan de slag.’

Enorme maatschappelijke opgaven
‘De omvang en impact van deze maatschappelijke opgaven is enorm. In plaats van een huurbelasting op te leggen, vragen we het nieuwe kabinet woningcorporaties, huurders en gemeenten juist te ondersteunen’, zeggen Norder en Paping. Aedes en de Woonbond nodigen het nieuwe kabinet uit om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.

(bron: woonbond.nl)