Meer bevoegdheden gemeenten in aanpak overlast

Meer bevoegdheden gemeenten in aanpak overlast

Sinds kort hebben gemeenten meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden.
Vooral bij woningeigenaren hadden gemeenten voorheen weinig bevoegdheden om overlast aan te pakken. Met de nieuwe overlastwet is dat veranderd.

Boete op overlast
Door de nieuwe wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Wanneer gebruikers van een woning (koop of huur) na waarschuwingen en bemiddelingspogingen overlast blijven veroorzaken kan een burgemeester boetes opleggen op overlast veroorzakend gedrag.

Wat te doen bij overlast?
Ervaart u zelf overlast door één van uw buren? Kijk op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Met een webtool van de CVV kunt u zien wat u kunt ondernemen tegen overlast in uw buurt.

(bron: woonbond.nl)