Manifest voor meer ruimte op de warmtemarkt

Op dit moment is een nieuwe Warmtewet in de maak. Het lijkt erop dat de nieuwe wet vooral grote warmtebedrijven toegang wil geven tot het aanleggen van warmtenetten in Nederland. De Warmtecoalitie, waar de Woonbond deel van uitmaakt, vindt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en dat het duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

“Hoe meer er mogelijk blijft, hoe waarschijnlijker dat de meest betaalbare optie met de meeste zeggenschap komt bovendrijven. Dat is wat een nieuwe warmtewet juist moet stimuleren,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker Energiebesparing bij de Woonbond.

Geen verplichte integrale verantwoordelijkheid

Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert. Bovendien is het belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Concreet betekent dit dat er geen verplichting gesteld moet worden voor warmtebedrijven om zogenaamd ‘integraal verantwoordelijk’ te zijn. Op deze manier kunnen warmtenetten uitgebreid worden mét lokaal draagvlak. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken. 

Meer marktwerking, draagvlak en keuzevrijheid

Er zijn nu al succesvolle ‘open’ warmtenetten, netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die op enthousiasme kunnen rekenen. Dit zijn belangrijke innovatieve samenwerkingen die tot echt duurzame warmtenetten hebben geleid. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er daarom volop ruimte geboden worden aan deze ontwikkelingen, vindt de Warmtecoalitie. Het zorgt voor meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt volgens tot stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en kostenreductie van duurzame warmtenetten. 

De Warmtecoalitie

De Woonbond neemt deel aan de Warmtecoalitie. Warmtecoalitie bestaat uit 39 partijen, van private partijen, lokale overheden, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieupartijen tot bewonersverenigingen.

Bronvermelding: Woonbond