Maatregelen tegen huisuitzettingen

In een brief aan minister Van Veldhoven van Binnenlandse Zaken roept de Woonbond op tot een stop op huisuitzettingen, het zo snel mogelijk zorgen voor een financieel vangnet voor huurders die een inkomensval doormaken, en het op peil houden van voorzieningen voor de opvang van daklozen. 

Huurders met een inkomen op ZZP-basis, een nul-urencontract en uitzendkrachten moeten zo snel mogelijk een beroep kunnen doen op het aangekondigde vangnet om bij een inkomensval toch hun eerste levensbehoeften te kunnen betalen. 

Geen uitzettingen

Daarnaast is de Woonbond in gesprek met corporatiekoepel Aedes over het stopzetten van huisuitzettingen en incassoprocedures. Verschillende corporaties hebben al aangegeven geen uitzettingen te laten doorgaan de komende periode. De Woonbond is ook in gesprek met koepels van commerciële verhuurders, maar vraagt Van Veldhoven om hier met dwingende maatregelen te komen. Ook omdat een meerderheid van de commerciële huurders bij geen enkele brancheorganisatie is aangesloten. En juist in deze laatste categorie zijn er nogal wat verhuurders die zich weinig gelegen laten liggen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tijdelijke contracten

Daarnaast zetten commerciële verhuurders nogal vaak tijdelijke huurcontracten in. De Woonbond wil dat deze contracten van rechtswege worden verlengd. Omdat het ‘ondenkbaar’ is dat deze huurders nu, zonder alternatief, op straat komen te staan. 

Opvang daklozen op peil

Het is cruciaal dat gedurende de crisis de opvangvoorzieningen voor daklozen op peil blijven, of zo nodig nog uitgebreid worden. Dat is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de Woonbond denkt dat de Rijksoverheid moet verzekeren dat enerzijds alle gemeenten hun verantwoordelijkheid in deze nemen, anderzijds reële financiële knelpunten die hierdoor ontstaan (mede) door het Rijk opgelost worden.

Bron: woonbond.nl