Maak woonbeleid inclusief

1 oktober 2021

In een brief aan de Tweede Kamer vroegen Ieder(in) en de Woonbond gezamenlijk aandacht voor de positie van mensen met een beperking op de woningmarkt. Die is namelijk niet best, blijkt uit recente publicaties.

Jonge vrouw in rolstoel op thuiswerkplek
Getty Images

Zo wees het College voor de Rechten van de Mens in augustus op de uitsluiting van mensen met een beperking op de woningmarkt door het geringe aanbod aan huurwoningen die voor hen geschikt zijn. In het adviesrapport ‘Een thuis voor iedereen’ van oa. VWS en BZK staat dat er te weinig aandacht is voor de woonvraag van jongere mensen met een fysieke beperking. En ook uit het onderzoek dat Ieder(in) en de Woonbond eerder dit jaar uitvoerden, blijkt een grote woningnood onder mensen met een beperking, in het bijzonder jongeren en gezinnen.

Harde afspraken

In de brief vroegen we niet alleen om aandacht, maar ook om concrete maatregelen. Naast geld om te investeren, gaat het ook om harde afspraken over de realisatie van voldoende betaalbare toegankelijke woningen. Inclusief woonbeleid betekent dat iedereen goed kan wonen, ook mensen met een handicap of chronische ziekte. Gemeenten hebben hier een belangrijke taak in en moeten geholpen worden om een inclusief woonbeleid te voeren. Daarom vroegen we om een landelijk stimuleringsprogramma op te zetten dat ze daarbij ondersteunt. En tenslotte willen we dat regelingen en instrumenten die al beschikbaar zijn voor het verbeteren van de woonsituatie van ouderen, zoals een wooncoach en subsidieregelingen, worden aangepast zodat ook jongere mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken.

Woonopstand 17 oktober

Omdat mensen met een beperking, en in het bijzonder jongeren, onevenredig hard worden getroffen door het huidige woonbeleid, steunt Ieder(in) net als de Woonbond, de Woonopstand op 17 oktober in Rotterdam. Om deze demonstratie zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, zijn extra maatregelen getroffen door de organisatie. Op woonopstand.nl > praktische info en toegankelijkheid(externe link) lees je meer daarover.