Lezing huursombenadering

Op 8 december organiseerde HP6 voor de tweede maal een lezing over huursombenadering. Een ingewikkeld onderwerp waar veel over valt te vertellen.

Tijdens deze lezing werd gesproken over de uitgangspunten die relevant zijn voor het huurbeleid bij Poort6. Over de samenhang tussen de huurverhoging per 1 juli 2017 voor bestaande huurders en de huurverhoging voor nieuwe huurders. En er werd besproken wat de minister heeft gedaan om ook nu weer een huurverhoging mogelijk te maken die afhankelijk is van het inkomen en wat de grenzen zijn in 2017.

Na afloop van de bijeenkomst waren alle aanwezigen op de hoogte van de veranderingen in het huurbeleid in 2017 en de risico’s en afwegingen die daarbij een rol spelen.