Leidse huurders strijdbaar in conflict over sloop

Sloop van woningen waar niets mis mee is. Gedwongen herhuisvesting op locaties die bewoners niet zien zitten. In de plannen voor uitbreiding van Universiteit Leiden wordt voorbijgegaan aan de belangen van bewoners. 

De kwestie sleept al jaren: om plaats te maken voor uitbreiding van de Leidse Universiteit zouden er 58 sociale huurwoningen gesloopt moeten worden. Bewoners kregen in november 2015 voor het eerst over deze sloopplannen te horen. Die waren toen al enkele jaren in voorbereiding.

Geen noodzaak voor sloop

In 2016 volgde er een participatietraject. Parallel daaraan werd duidelijk dat er prima alternatieven zijn voor sloop. Woningbouwvereniging De Sleutels -verhuurder van de woningen- schaarde zich vierkant achter de bewoners en liet weten geen enkele noodzaak te zien voor sloop. Maar het Leidse stadsbestuur wilde dat niet horen en besloot in juli 2017 alsnog om op sloop aan te sturen. 

Onteigenen woningen dreigt

Nu -ruim twee jaar later- zijn de sloopplannen terug van nooit weggeweest.  Er zijn drie locaties aangewezen waar bewoners niet naartoe willen. Er ligt nog steeds geen herhuisvestingsplan dat op steun van bewoners kan rekenen. Volgens Elger Niels, voorzitter van Huurdersbelangenvereniging de Eendracht, wordt in het jongste plan van het stadsbestuur zelfs gesproken over onteigenen van corporatiewoningen, een drieste stap om de huurders definitief buiten spel te zetten.

Alternatief niet serieus genomen

De huurders, verenigt in Bewonerscommissie De Doelen, hebben er al die tijd begrip voor getoond dat de universiteit wil uitbreiden. Maar het steekt hen enorm dat het alternatieve plan waarin de sociale huurwoningen gewoon behouden blijven nooit serieus is genomen. Dat heeft het stadsbestuur zonder duidelijke motivatie afgevoerd, ten gunste van het ‘voorkeursplan’ van de universiteit.

Gedwongen herhuisvesting

Op verzoek van de bewoners inventariseerde De Eendracht of er interesse is voor de locaties waar het stadsbestuur de bewoners nu wil herplaatsen. Dat blijkt niet het geval. Voorzitter Elger Niels: “90% wil een vergelijkbare woning met een gelijke huurprijs, liefst in een autoluwe wijk binnen de Singels. Bovendien willen ze een keer -en dus niet twee keer- hoeven verkassen. Daar komt bij dat de enige locatie waar bewoners misschien nog wél willen wonen intussen grotendeels is teruggetrokken door de universiteit.’’ 

Raadscommissie over sloopplannen

Op 12 september vergadert de Leidse raadscommissie over de sloopplannen. Veel bewoners gaan daar inspreken. De Woonbond wenst bewoners en huurdersorganisatie daar veel succes bij. Woonbondconsulent Suzanne Schuitemaker: “Het wordt tijd dat stadsbestuur en universiteit hun machtsspelletje staken en de oren spitsen. Want het is zoals de bewoners ook zelf zeggen: inspreken is mooi, maar echt gehoord worden nog veel beter.” 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: