Ledenpanel Woonbond over servicekosten

De Woonbond vroeg deelnemers aan het ledenpanel waar zij servicekosten voor betalen en hoe hoog deze kosten zijn. Vooral huurders in flats met gemeenschappelijke voorzieningen betalen servicekosten. De posten elektriciteit en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten komen daarbij het vaakst voor.

Aan het ledenpanel over servicekosten deden 173 huurders mee die persoonlijk lid zijn van de Woonbond. 70 procent van hen huurt een woning van een woningcorporatie, 30 procent huurt van een particuliere of commerciële verhuurder.

Gemiddelde bedragen

Gemiddeld betalen deelnemers aan het ledenpanel € 47,33 aan servicekosten.

Daarin zijn de huurders in complexen met collectieve verwarming meegenomen. De panelleden van wie we zeker weten dat zij niet via de servicekosten voor de verwarming van hun woning betalen zijn gemiddeld € 33,38 kwijt.

Veel voorkomende kostenposten
De posten die panelleden het vaakst meldden zijn elektriciteit voor gemeenschappelijke ruimtes (83% van de panelleden) en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes (73%). Voor die elektriciteit betalen panelleden gemiddeld €11,10 per maand, voor schoonmaak is dat € 12,62. Ook kleine servicekostenposten als een glasverzekering komen vaak voor. Driekwart van de panelleden heeft deze servicekostenpost op de rekening, voor een gemiddeld bedrag van  € 1,34.

Prijs-kwaliteitverhouding
De helft van alle panelleden vindt de servicekosten redelijk in verhouding tot de geleverde kwaliteit. Een derde vindt ze hoog of zeer hoog en de rest laag. Panelleden met een commerciële verhuurder oordelen minder positief over de prijs-kwaliteitverhouding. Ook ervaren deze leden vaker dat ze de afrekening servicekosten niet op tijd (vóór 1 juli) krijgen. Bij 46% van de panelleden met een commerciële verhuurder kwam de jaarafrekening te laat, of zelfs nooit.

Energiezuinige verlichting
Doet uw verhuurder genoeg om servicekosten laag te houden? Ook die vraag legden we aan het panel voor. 68 panelleden lieten weten daar geen zicht op te hebben. De 53 die nee antwoordden vroegen we wat de verhuurder zou moeten moeten doen. Zorgen voor energiezuinige verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes werd het vaakst genoemd.

Scherp inkoopbeleid en overleg met bewoners
Aan de 52 huurders die positief waren over de inspanningen van hun verhuurder om kosten laag te houden vroegen we wat de verhuurder dan deed. Ook daar werd energiezuinige verlichting vaak genoemd. Maar ook een scherp inkoopbeleid, regelmatig overleg met bewoners(commissie), en het schrappen van de post ‘administratiekosten’.

Bewonerscommissies
Van alle panelleden heeft 37 procent een bewonerscommissie in hun buurt, straat of complex die zich met servicekosten bezighoudt. Ruim de helft (52 procent) heeft die niet en 11 procent wist niet of er een bewonerscommissie actief is die zich bezighoudt hiermee.

Ook meedoen aan ledenpanel?
Bent u ook persoonlijk lid van de Woonbond? Via Woonbond Nieuwsbrieven kunt u aanmelden voor het ledenpanel. U krijgt dan 4 keer per jaar een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De eerstvolgende vragenlijst gaat over het onderhoud van uw huurwoning. De uitkomst wordt uitgebreid belicht in ons ledenmagazine Huurwijzer.

Ander panel voor bestuursleden lidorganisaties
Bestuursleden van huurdersorganisaties die lid zijn kunnen (ook) aan een ander panel deelnemen: het Woonbond Opiniepanel. Ook daarvoor kunt u aanmelden via Woonbond Nieuwsbrieven.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: