Lastenverzwaring brengt aanpak huurwoningen in gevaar

Er worden de komende jaren tienduizenden huurwoningen minder gerenoveerd en gebouwd, vanwege een pakket aan nieuwe belastingmaatregelen.

‘De maatregelen leveren corporaties een lastenverzwaring op van een miljard euro. Met deze lastenverzwaring gaan we mogelijk onze eigen doelstelling niet eens halen. Een miljard euro staat gelijk aan 67.000 nieuwbouwwoningen, een stad als Amersfoort.’
Aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder  in de Telegraaf.

Aanpak belastingontwijking mulitinationals
Het gaat om een pakket van belastingmaatregelen, waaronder een verminderde renteaftrek op leningen. Dit vloeit voort uit Europese afspraken om te voorkomen dat internationale bedrijven minder vennootschapsbelasting betalen. Het kabinet weigert een uitzondering te maken voor de woningcorporaties, terwijl het hier niet gaat om multinationals.

Kabinet schuift rekening naar huurders en woningzoekenden
De Woonbond is  tegen deze onnodige lastenverzwaring. Sociale huurders en woningzoekenden zijn de dupe van de belastingmaatregelen. Huurders brengen het geld op voor corporaties en krijgen zo opnieuw de rekening gepresenteerd, terwijl er juist ruimte gevonden moet worden voor huurverlaging. De route voor lagere woonlasten via energiebesparende renovaties wordt ook moeilijker door onnodig in de investeringscapaciteit van corporaties te snijden. Woningzoekenden lopen door teruglopende investeringen tegen nog langere wachttijden aan, terwijl het tekort aan sociale huurwoningen al enorm is.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd