‘Laat je kinderen geen bijbaantjes doen’

Een huurster en haar zoon hadden in 2016 samen € 221,- teveel aan inkomen en moeten de volledige huurtoeslag over dat jaar (ruim € 2.500,-) terugbetalen. De vrouw sleepte de Belastingdienst voor de rechter, maar kreeg helaas geen gelijk.

Door de terugvordering dreigt de huurster in financiële problemen te komen. Het was een van de redenen waarom zij in eerste instantie bezwaar maakte tegen het besluit van de Belastingdienst. Die verklaarde haar bezwaar ongegrond, waarna de vrouw naar de rechter stapte.

€ 221,- boven de norm
In december 2015 deed haar inwonende zoon werk voor een stichting die daarvoor in januari 2016 betaalde. Daardoor steeg het gezamenlijk toetsingsinkomen van moeder en zoon in 2016 tot € 30.221,-. Oftewel € 221,- boven de toen geldende norm, want in 2016 mocht een gezamenlijk huishoudinkomen maximaal € 30.000,- zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Die € 221,- gaat meer dan € 2.500,- kosten
Daarop vorderde de Belastingdienst de volledige huurtoeslag over 2016 terug, een bedrag van € 2.532,- (inclusief rente). De huurster legt bij de rechter neer dat zij deze terugvordering onterecht vindt, omdat de overschrijding maar een heel klein bedrag is. Bovendien is zij financieel afhankelijk van de huurtoeslag en komt zij door deze beslissing in de financiële moeilijkheden. Zij vindt de beslissing dan ook niet in overeenstemming met ‘de redelijkheid’.

Wet biedt geen ruimte voor ‘belangenafweging’
Helaas gaf de rechter haar geen gelijk. De huurster en haar zoon konden niet aantonen dat de betaling in januari 2016 voor werkzaamheden in december 2015 was. En of de terugvordering wel of niet redelijk is, daar biedt de wet ‘geen ruimte’ voor, laat de rechter weten.

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) biedt namelijk geen mogelijkheid van een terugvordering af te zien, het kwijt te schelden of het te beperken. ‘Dit betekent dat een belangenafweging bij de terugvordering niet aan de orde is’, aldus de rechter.

Das Kapital: ‘Laat het een les zijn’


Financieel-economisch weblog ‘Das Kapital’ schreef een blog over deze uitspraak en stelt:  ‘En laat het een les zijn. Je kinderen geen bijbaantjes laten doen en zelf zwart bijklussen. Kraait er geen haan naar. Want bij de fiscus heeft men voorlopig genoeg te doen.’

Wat vindt de Woonbond
De Woonbond wil dat de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag vervallen. Door de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk af te laten lopen, wordt een harde inkomensdaling voorkomen.

Dit kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen om de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag inderdaad af te schaffen. Maar het kabinet koppelt dit aan een tweede wijziging van de huurtoeslag waar de Woonbond fel op tegen is: het verhogen van de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) van huurtoeslagontvangers.

Lees meer over waarom de Woonbond tegen de aanpassingen van de huurtoeslag is, zoals die in het regeerakkoord staan.

Actie en Meldpunt
De Woonbond roept huurders op om mee te doen aan de Actie Huurverlaging(externe link). Huurders die willen vertellen welke problemen de hoge huur met zich meebrengt, kunnen terecht bij het Meldpunt Huuralarm.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: