Korte Update HP6; ingelaste ALV. 9-2-2022

Op 9 februari 2022 is er een Algemene Ledenvergadering geweest. Dit was een ingelaste vergadering waarin over een voorstel tot het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement werd gestemd.

De voorgestelde wijziging ging over het lidmaatschap. Tot nu toe konden alleen bewonerscommissies lid worden van de huurdersvereniging. Het bestuur zag dit liever in overeenstemming met de overlegwet en haar eigen wens, zodanig dat iedere huurder van Poort6 zich bij de vereniging kan aansluiten. We willen er tenslotte zijn voor alle huurders van Poort6.

We zijn als bestuur blij dat ons voorstel unaniem is aangenomen door de leden. En we voort kunnen met een vernieuwd HP6, te beginnen met een stap naar de notaris om dit te bekrachtigen.

Zodra de notulen af zijn, zullen deze worden gepubliceerd op onze website en verstuurd naar de leden.

We houden u op de hoogte.

Het bestuur van HP6