Klimaatakkoord voor huurders

Het Kabinet heeft haar plannen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen. De Woonbond heeft over de plannen van het Klimaatakkoord meegepraat en moet nog besluiten of zij de huidige afspraken zal steunen.

De Woonbond organiseert een bijeenkomst voor bestuursleden van huurdersorganisaties op vrijdagmiddag 6 september in Utrecht. Welke afspraken liggen er nu en wat betekenen die voor huurders? Moet de Woonbond steun uitspreken voor het Klimaatakkoord? Wat zijn de voor- en nadelen van het wel of niet steunen?

Verduurzaming mag niet tot hogere woonlasten leiden

De Woonbond onderschrijft de noodzaak om woningen CO2-neutraal te maken. Het mag alleen niet ten koste gaan van de portemonnee van huurders. Het Klimaatakkoord erkent dat en het uitgangspunt is dan ook dat de verduurzaming voor bewoners niet tot hogere woonlasten leidt. Dat uitgangspunt moet nog wel worden bewaakt.

Compensatie lagere inkomens

Het kabinet heeft begin 2019 de energiebelasting fors verhoogd en gelijktijdig de inkomstenbelasting verlaagd. Deze beweging pakt vooral voor lagere inkomens nadelig uit. De Woonbond heeft tijdens de gesprekken over het Klimaatakkoord gehamerd op de noodzaak deze aantasting van de koopkracht van vooral de lagere inkomens te herstellen. Dit had een positief effect. Per saldo pakken volgens de Woonbond de afspraken in en rond het Klimaatakkoord relatief gunstig uit voor lagere inkomens. Voortdurende druk om meer compensatie te krijgen is echter wel nodig.

Het definitieve besluit over steun aan het Klimaatakkoord valt op 12 oktober tijdens de Verenigingsraad van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: