Kiezers willen steviger woonbeleid

Bron: Woonbond, 18 oktober 2023

Het aanscherpen van het woonbeleid in Nederland kan op veel steun van kiezers rekenen. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat kiezers positief zijn over huurprijzen maximeren in de vrije sector, het bevriezen van de huurprijzen en een groot aandeel sociale huur bij nieuwbouw. Hert onderzoek toont aan dat kiezers standpunten innemen die lang niet overeenkomen met de standpunten van hun voorkeurspartij. Als de partijen de standpunten van hun eigen achterban zouden volgen, zou het woonbeleid in Nederland ingrijpend veranderen.

Bijna 1.000 kiezers ondervraagd

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 heeft de Woonbond een reeks aan stellingen voorgelegd aan een representatieve groep lezers, bestaande uit bijna 1.000 stemgerechtigde Nederlanders. Uit eerdere kiezersonderzoeken bleek al dat kiezers wonen het belangrijkste thema vinden voor de aankomende verkiezingen.

Enkele uitkomsten

Voor de regeling van de vrije huursector blijkt zeer grote steun onder de kiezers. In totaal is 77% voor en slechts 12% tegen. Ook de kiezers die VVD of BBB overwegen zijn hier in meerderheid voor, terwijl deze partijen zich tegen de nieuwe wet Betaalbare huur hebben uirtgesproken. Maar liefst 70% is voor een huurbevriezing en slechts 13% tegen. Ook Nederlanders die woonachtig zijn in een koopwoning zijn voorstander (61%). Ook steunen veel mensen een groter aandeel sociale huur bij nieuwbouwprojecten. 70% van de kiezers is hier voor en slechts 16% tegen. Ook hier valt op dat de steun heel breed verspreid is over alle politieke voorkeuren.

Er valt wat te kiezen

Voor wie dit belangrijke issues vindt, valt er dus wat te kiezen, concludeert Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. “De keuze in het stemhokje bepaalt hoe de wooncrisis de komende jaren aangepakt wordt. En of betaalbaar wonen weer mogelijk wordt, of liever nog, vanzelfsprekend. Hiervoor is het noodzakelijk dat Nederland zich op 22 november 2023 uitspreekt”.