Kamerleden willen af van draaideurcontracten in de huursector

Sinds 2016 kunnen particuliere aanbieders ongelimiteerd tijdelijke huurcontracten inzetten. Voor woningcorporaties gelden er nog enkele restricties.

Groenlinks, de PvdA, de PVV en de SP willen af van de tijdelijke huurcontracten in de particuliere huursector. De tijdelijke contracten maken het volgens de fracties te makkelijk om een slaatje te slaan uit de woningnood.

Aantasten woonzekerheid en hogere huurprijzen

De Woonbond waarschuwde bij invoering al tegen de draaideurcontracten waarbij huurders zo weer op straat staan. Zo zullen huurders met een tijdelijk contract minder snel geneigd zijn een zaak te maken van een te hoge huurprijs of slecht onderhoud. En huurders kampen met onzekerheid omdat ze na afloop van het korte contract zo weer op straat staan. Verhuurders kiezen er vaak voor een woning opnieuw aan te bieden, omdat ze er vanuit gaan dat ze de woning door de krapte op de woningmarkt in combinatie met de gebrekkige huurprijsbescherming, later weer duurder in de markt kunnen zetten. Zo tasten de contracten niet alleen de woonzekerheid van huurders aan, maar hebben ze ook een prijsopdrijvend effect.

Veel ingezet

De contracten die sinds juli 2016 mogelijk zijn, zijn in het eerste half jaar dat verhuurders ze konden gebruiken, al zo’n 12.000 keer ingezet door particuliere verhuurders. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: