Kamerbreed zorgen om hoge energierekening huurders

Huurders van slecht geïsoleerde woningen zien hun energierekening de komende jaren fors stijgen, terwijl ze daar niets aan kunnen doen. Donderdag 12 april debatteerde de Tweede Kamer over oplossingen voor dit probleem.

De energierekening dreigt de komende jaren flink te stijgen. Dat komt door de hogere energiebelasting. Naar verwachting betalen huishoudens in 2021 gemiddeld €175 meer dan in 2017.  Woon je in een slecht geïsoleerde woning? Dan kan de rekening nog veel hoger uitpakken. Huurders in die woningen zijn voor het nemen van maatregelen afhankelijk van hun verhuurder. In het debat bleek dat veel Kamerleden zich daar zorgen over maken.

Maatregelen hard nodig
De Woonbond deelt die zorgen. Het zijn vaak ook nog eens de huurders met de laagste inkomen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Vorig jaar verscheen er al een onderzoek waaruit blijkt dat de kosten van de energietransitie ongelijk verdeeld zijn over de inkomensgroepen. De 10% armste huishoudens is nu 5% van het inkomen kwijt aan energie. Dat wordt in 2050 ruim 17%. Het is dus hard nodig dat er maatregelen komen.

Initiatiefrecht verbreden
De Woonbond heeft daarom vóór het debat nog eens op het belang van een initiatiefrecht voor huurders gewezen. Dit initiatiefrecht zorgt ervoor dat verhuurders verplicht zijn om een woning te verbeteren, als een huurder met een redelijk voorstel komt. Via de rechter afdwingen dat de verhuurder maatregelen neemt is op dit moment al mogelijk als thermische isolatie ontbreekt of als de CV-ketel zwaar verouderd is. Dat is geregeld in artikel 243 van boek 7 Burgerlijk Wetboek. Minister Ollongren gaat onderzoeken of het initiatiefrecht voor huurders uitgebreid kan worden. Zij zal daar vóór 1 mei de Kamer over informeren.

Diverse moties ingediend
Tijdens het Kamerdebat werden diverse moties ingediend, onder andere door de Partij voor de Dieren. Daarin wordt voorgesteld om in het initiatiefrecht voor huurders een ruimere invulling van de energieprestatie van de woning op te nemen. Tevens zouden huurders een lagere huur af moeten kunnen dwingen, als blijkt dat de woning niet kan worden verduurzaamd. Een andere motie roept op te onderzoeken hoe het puntensysteem kan worden aangepast om verhuurders te prikkelen huurwoningen te verbeteren. Want op dit moment krijgen ook slecht geïsoleerde woningen toch waarderingspunten voor de ‘energieprestatie’. Op dinsdag 17 april stemde de Kamer over de moties die zijn ingediend.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd