Kamer wil minister van Volkshuisvesting terug

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde op 4 maart voor het aanstellen van een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het volgende kabinet.

Het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werd in 2010 geschrapt. Wonen werd vervolgens een departement binnen Binnenlandse Zaken. Dat werd vervolgens geschrapt door minister Blok (VVD) die destijds concludeerde dat de woningmarkt wel af was. 

Volkshuisvesting

De indieners van de motie voor de terugkeer van het ministerie van Vrom, Henk Nijboer (PvdA) en Erik Ronnes (CDA) willen niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een ander ministerie. De minister van Volkshuisvesting moet de ‘grote volkshuisvestelijke opgave’ die voor ons ligt aanpakken.

Woonbond: kies voor volkshuisvesting

De Woonbond is blij met de aangenomen motie. Directeur Paulus Jansen riep in een opiniestuk op Joop.nleerder al op tot de terugkeer van een minister van Volkshuisvesting. Jansen: ‘De afgelopen jaren aan Haags woonbeleid hebben voor een lange lijst van problemen gezorgd die moeten worden opgelost. Denk aan de ellenlange wachtlijsten voor sociale huur, torenhoge huurprijzen in de vrije sector en middeninkomens die nergens terecht kunnen. Het zou goed zijn als een komend kabinet volkshuisvesting weer centraal stelt.’ De keuze voor de terugkeer van een minister van de Volkshuisvesting past ook in het pleidooi van de Woonbond in het Plan voor de Volkshuisvesting, gesteund door tal van andere maatschappelijke organisaties, om te kiezen voor volkshuisvesting in plaats van woningmarkt.

Nu ook daadkracht

Tegelijkertijd moet het kabinet ook deze regeerperiode kijken welke stappen ze nog kunnen nemen. Jansen: ‘zo praten we met de minister van Binnenlandse Zaken al ruim twee jaar over het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector. Maar het beleid blijft maar uit. Het is echt tijd daar nu stappen in te zetten.’ Ook loopt er nog een discussie over het wetsvoorstel waarmee de inkomensgrens voor sociale huur omlaag gaat. ‘Daardoor vallen nog meer mensen tussen wal en schip. Ze kunnen niet terecht in de vrije sector en kopen is onbereikbaar. Verhoog de inkomensgrens zodat meer mensen recht krijgen op een betaalbare woning.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: