Kamer wil maatregelen tegen huisjesmelkers

Tijdens het Kamerdebat van 28 maart hebben alle politieke partijen zich hard uitgelaten over huisjesmelkers. Verschillende partijen willen snelle en harde maatregelen tegen ongewenst verhuurgedrag.

De VVD en de SP dienden samen een motie in om woonfraude voortaan te bestempelen als economisch delict. Hierdoor zou de winst van illegale verhuur kunnen worden afgeroomd, waardoor het minder loont om de regels te overtreden. De Minister heeft dit voorstel ontraden, maar op dinsdag 3 april stemt de Tweede Kamer erover.

Verhuurtoets
Meer steun kreeg een voorstel van SP-Kamerlid Beckerman om een onderzoek te doen naar een ‘verhuurtoets’. Zo’n toets zou voor het sluiten van het huurcontract zou moeten worden uitgevoerd. De huurder heeft dan inzicht in de maximaal toegestane huur van de woning volgens het puntenstelsel. De huurprijs moet dan bindend onder dit maximum worden vastgelegd. Ook hier wordt dinsdag over gestemd.

Plan van aanpak
In antwoord op vragen van Kamerlid Kops (PVV) gaf de minister aan na te denken over manieren waarop huurders kunnen worden gestimuleerd om naar de huurcommissie te stappen. Huurders van huisjesmelkers durven die stap vaak niet aan, omdat zij met naam en toenaam worden genoemd in de aanklacht en vrezen voor de reactie van de verhuurder.

Minister Ollongren gaf aan na te denken over een ‘ambtshalve gang naar de huurcommissie’, waarbij de aanklacht niet noodzakelijk van een huurder afkomstig hoeft te zijn. Dit zou huurders tegen intimidatie kunnen beschermen.

Ollogren kondigde aan voor de zomer met een plan van aanpak te komen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Herziene Warmtewet aangenomen
Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen