Java-eiland Amsterdam wordt onbetaalbaar

Huurdersvereniging JR Java uit Amsterdam-Oost luidt de noodklok. Van de 700 huurders zijn er in 2017 ruim 100 vertrokken, omdat ze de enorme huurverhogingen niet meer kunnen opbrengen.

Uit onderzoek in december 2016 bleek al dat 92 procent van de huurders problemen heeft met de betaalbaarheid van de huur. Bij de oplevering in 1997 bestond het Java-eiland nog voor 75 procent uit ‘middenhuur’ en 25 procent sociale huur. De huren van de vrijesectorwoningen zijn sindsdien met 89 procent verhoogd, tot een gemiddelde nu van € 1.430,-.

Verlaag huren met 5%
Bij nieuwe verhuringen zijn verhogingen met € 400,- tot € 600,- heel gewoon. Van de sociale huurwoningen is inmiddels drie vijfde geliberaliseerd. De huurdersvereniging heeft in haar jaarlijkse huuradvies aan verhuurder Bouwinvest een huurverlaging voorgesteld van 5% voor alle woningen. Zij wijst de belegger erop dat er ook zonder huurverhogingen prima rendementen worden behaald op Java-eiland, al was het alleen maar door de waardestijging van de panden.

Stop liberalisering
In een brief aan wethouder Wonen Ivens vraagt JR Java om ingrijpen door de gemeente. Voorzitter Wisso Wissing: ‘Wij vragen de gemeente om de woningen op Java-eiland terug te brengen naar middenhuur. En de liberalisering van sociale huurwoningen te stoppen. Bovendien zouden de afspraken die de gemeente Amsterdam en institutionele beleggers (zoals onze verhuurder Bouwinvest) maken over lange termijn huurmatiging en huurstabilisatie voor nog te bouwen middenhuurwoningen elders in Amsterdam, ook voor zittende huurders moeten gelden. Te beginnen met Java-Eiland. Wij eisen normalisatie én reparatie van ongepast en maatschappelijk ongewenst huurbeleid.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Corporaties boeken forse winst
Lichte stijging lokale lasten huurders in grote gemeenten
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart
Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen