Inventariseer en meld onderhoudsklachten

Heeft u meerdere klachten over het onderhoud van uw woning en wilt u dat uw verhuurder in actie komt?  De formulieren en voorbeeldbrieven van de Woonbond kunnen daarbij van nut zijn.

De regenpijp lekt, het kozijn van het raam in de keuken is rot en er zit schimmel op het plafond. In een woning kan sprake zijn van een optelsom aan onderhoudsklachten. Met de voorbeeldformulieren van de Woonbond kunt u alle klachten inventariseren en individueel -of samen met uw buren- aan de verhuurder kenbaar maken.

Voor individuele huurders
Met het ‘Formulier onderhoudsklachten’ brengt u de onderhoudstoestand van uw woning in kaart. Bij dat formulier zit ook een modelbrief. Daarmee kunt u de verhuurder vragen de klachten te verhelpen. In de toelichting bij het formulier leest u hoe u het formulier kunt gebruiken en wat u kunt doen als uw verhuurder de plicht om gebreken te verhelpen niet nakomt.

Voor groepen huurders
Vaak hebben meerdere bewoners dezelfde onderhoudsklachten. Verhuurders komen vaak sneller in actie als bewoners hun klachten gezamenlijk indienen. Daarom heeft de Woonbond ook een ‘Verzamelstaat onderhoudsklachten’ beschikbaar. Bewonersorganisaties die klachten van meerdere bewoners willen bundelen kunnen deze verzamelstaat gebruiken. Bij de verzamelstaat zit een voorbeeldbrief die u namens een groep huurders aan de verhuurder toe kunt sturen.

Gratis te downloaden voor leden
Ingelogde leden van de Woonbond kunnen formulier en verzamelstaat gratis downloaden. Wilt u ze per papieren post ontvangen, of wilt u een setje(s) van 10 formulieren per post toegestuurd krijgen? Dan betaalt u een bijdrage in de verzendkosten. Bent u geen lid? Dan is de bijdrage iets hoger. Ook downloads zijn in dat geval niet gratis.

Achtergrondinfo in brochure

Het onderhoud aan huurwoningen is aan verschillende (wettelijke) regels gebonden. Daarover leest u meer in de onlangs herziene brochure over onderhoud van de Woonbond. 
Wat zijn precies de onderhoudsplichten van huurder en verhuurder?  Wanneer is er sprake is van een ‘onderhoudsgebrek’? Wie is aansprakelijk voor eventuele schade? Op dat soort vragen geeft de brochure gedetailleerd antwoord.

Persoonlijk advies nodig?
Hebt u persoonlijk advies nodig over het laten verhelpen van onderhoudsklachten? Leden van de Woonbond kunnen daarvoor terecht bij de Huurderslijn.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: