Inkoop van energie (gas en stroom) voor o.a. Poort6 door Aenergie

Bij de energiespecialist voor zakelijke aansluitingen – Aenergie – zijn o.a. 140 deelnemende woningcorporaties aangesloten met circa 25.000 aansluitingen. Aenergie koopt jaarlijks 310 miljoen kWh (stroom) en 100 miljoen Kubieke meter gas in.

De energie wordt ingekocht op de energiegroothandelsmarkt. De energiemarkt werkt hetzelfde als de aandelenmarkt. Net als aandelen variëren prijzen van een eenheid energie per dag. Prijswisselingen worden veroorzaakt door o.a. vraag en aanbod, economische ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen en variërende prijzen van grondstoffen.

In 2022 zijn de prijzen op de energiemarkt extreem gestegen, voornamelijk vanwege de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties van Europese landen tegen Rusland. Rusland heeft vanwege de sancties in eerste instantie de toevoer van gas naar Europa beperkt. Vervolgens hebben de Europese landen uitgesproken helemaal geen Russisch gas meer te willen afnemen. Daardoor moeten de Europese landen hun gas elders inkopen en is er sprake van extreme krapte. Deze ontwikkelingen zorgen voor hogere prijzen op de energiemarkt.

Voor de inkoop van energie heeft Aenergie een aantal specialisten in dienst en worden zij geadviseerd door externe partijen. Die specialisten houden de ontwikkelingen op de energiemarkt in de gaten. Het doel is om de energie voor het collectief in te kopen op die momenten dat de prijs het laagst is. Om tegelijk het risico te beperken dat er wordt ingekocht tegen een te hoge prijs, wordt het totale volume in delen gesplitst. Het grootste gedeelte van het volume wordt wekelijks ingekocht op de gemiddelde marktprijs. Het overige deel wordt op door onze specialisten uitgekiende momenten ingekocht. De energieprijs die uiteindelijk berekend wordt, is het gewogen gemiddelde van alle inkoopmomenten.

Een gespreide inkoop met meerdere inkoopmomenten levert een evenwichtiger energieprijs op. Het vergroot bovendien de kans op een lage prijs en vermindert het inkooprisico aanmerkelijk.

De energie wordt altijd een jaar vooruit gekocht. De energie die in het huidige jaar 2023 wordt verbruikt is vorig jaar (2022) ingekocht en de inkoopprijs die wordt berekend staat een heel jaar vast. De markt lag in 2022 veel hoger dan voorgaande jaren, waardoor ook het gemiddelde tarief en dus het tarief voor 2023 hoger is dan dat van 2022. Wel is Aenergie erin geslaagd om een tarief op het marktgemiddelde van 2022 te kunnen bieden. Een tarief dat aanzienlijk voordeliger is dan de pieken die er in 2022 in de markt zijn geweest. Daar hebben Poort6 en wij als huurders van de energie voor onze verwarmingen dus ook voordeel aan gehad.

Naast het kale leveringstarief, moet er ook betaald worden voor onder andere het landelijk tyransport, de (koude) pieklevering en de belasting die de overheid op energie heft.