Inkomenscontrole woningzoekenden buiten proporties

Wilt u geen inkomensverklaring uploaden? Dan kunt u niet meer reageren op advertenties voor een sociale huurwoning. De Woonbond hoort graag van woningzoekenden die dit meemaken.

Per 3 december 2018 lijken woningzoekenden verplicht om inkomensdocumenten toe te voegen aan hun inschrijfgegevens. Dat valt te lezen in een nieuwsbericht op WoningNet, de website waarop woningcorporaties uit diverse regio’s hun sociale huurwoningen aanbieden.

Onwenselijk, onacceptabel, in strijd met de privacywet
Naar aanleiding van dit nieuwsbericht seinde een oplettende woningzoekende de Woonbond in.  En stuurde de Woonbond een gepeperde brief aan WoningNet.

Onwenselijk, onacceptabel en in strijd met de privacywet: dat was de strekking van de reactie van de Woonbond reactie.

In het overleg dat volgde nam WoningNetregio Utrecht alvast een verstandige beslissing. In die regio gaat de uploadverplichting niet door.

Uploadverplichting buiten proporties
De Woonbond wil dat de uploadverplichting in geen enkele regio doorgaat. Woningzoekenden staan jarenlang ingeschreven voordat ze eindelijk aan de beurt zijn voor een woning. In al die tijd zouden ze jaarlijks nieuwe bewijzen van hun inkomen moeten uploaden, alleen maar om ervoor te zorgen dat ze nog online kunnen reageren op het woningaanbod? Dat is buiten alle proporties.

Uitsluiting woningzoekenden
Bovendien kan een uploadverplichting er toe leiden dat woningzoekenden met een laag inkomen worden uitgesloten van een sociale huurwoning. Inkomens kunnen veranderen. Wie een wisselend inkomen heeft (flexwerker, ZZP-er) kan de gevraagde inkomensverklaring zelden op tijd bemachtigen. En wie voorziet dat het inkomen gaat dalen (bijvoorbeeld door aanstaande pensionering of scheiding) kan al helemaal niet aan de eis voldoen om een inkomensverklaring te leveren. Een uploadverplichting sluit deze mensen keihard uit van de mogelijkheid om te reageren op het woningaanbod.

Ervaring met uploadverplichting?
De verplichting om inkomensdocumenten te uploaden moet er dus niet komen. Niet bij WoningNet Utrecht, maar ook niet in andere WoningNetregio’s. En niet op andere websites waar corporaties hun woningen aanbieden. Bent u ingeschreven als woningzoekende en maakt u zelf mee dat u inkomensdocumenten moet (gaan) uploaden vóórdat u kunt reageren op een advertentie? En wilt of kunt u dat niet?  Dan hoort de Woonbond graag van u. Meld uw ervaring bij Meldpunt Huuralarm. Meld daarbij ook om welke regio en om welke website het gaat.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: