In memoriam Ella Vogelaar

Maandag is voormalig PvdA-minister en vakbondsvrouw Ella Vogelaar overleden. In haar tijd als minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010) heeft zij veel voor huurders betekend.

Inflatievolgend huurbeleid

Zo introduceerde zij het inflatievolgend huurbeleid en regelde zij extra geld om tekorten bij de huurtoeslag op te vangen. Ook maakte zij werk van het energiezuiniger maken van de sociale woningvoorraad. Haar inzet was om dat woonlastenneutraal te laten gebeuren: de besparing op de energielasten voor huurders moest hoger zijn dan de stijging van de huur.

Vogelaarwijkenaanpak

Maar vooral zette Vogelaar zich met hart en ziel in voor de vaak naar haar vernoemde wijkaanpak die zij in 2007 lanceerde. In tien jaar tijd moesten veertig kwetsbare ‘aandachtswijken’ met de ernstigste problemen er aanzienlijk op vooruitgaan wat betreft veiligheid, leefbaarheid en sociaal-economische positie van de bewoners. Daarvoor werd door het Rijk en de woningcorporaties uiteindelijk 250 miljoen euro per jaar uitgetrokken, oftewel 388 euro per bewoner per jaar.

Wijkaanpak in het slop

Al na twintig maanden verliet Vogelaar de politieke arena. Ze had haar hielen nog niet gelicht of de wijkaanpak raakte in het slop. Zeker is dat de economische crisis en de opeenvolgende kabinetten Rutte ernstig roet in het eten gooiden en de wijkaanpak op zijn gat kwam te liggen. De gevolgen laten zich raden. Armoede en leefbaarheidsproblemen in de kwetsbare wijken namen weer toe.

Het gelijk van Vogelaar

‘Alles wat de Vogelaarwijkenaanpak wilde bestrijden, dreigt nu opnieuw de kop op te steken. Met dank aan Rutte I tot en met III’, schreef publicist Jos van der Lans onlangs in zijn column in Huurpeil (3, 2019).

Wijkaanpak terug in lokaal beleid

Toch zijn tekenen van herstel zichtbaar. Nu het beter gaat met de economie, keert de wijkaanpak terug op de lokale beleidsagenda. Het Rijk bemoeit zich er niet meer mee, al heeft rijksbeleid wel veel impact op het leefklimaat in wijken.

Interview met Vogelaar in Huurwijzer

In 2008 interviewde Woonbondblad Huurwijzer minister Vogelaar over haar plannen voor huurders gedurende haar ministerschap. ‘Ik wil bewoners (van de Vogelaarwijken) na vier jaar wel recht in de ogen kunnen kijken en kunnen aangeven wat er verbeterd is. Dat mogen mensen van mij verwachten en daar ga ik m’n stinkende best voor doen’, zei zij.

Bron: woonbond.nl