In gesprek met Diederik Samsom

Eind januari bracht Diederik Samsom, politiek leider van de PvdA, een bezoek aan Gorinchem. ’s Middags stond Damen Shipyards op het programma. ’s Avonds was er een kleine, besloten bijeenkomst waarbij hij in gesprek ging met vertegenwoordigers van een aantal lokale organisaties. Naast bijvoorbeeld de speeltuinvereniging Lingewijk, gemeenschapshuis De Bogerd en een aantal leerlingen van de Oude Hoven, was ook HP6 voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Genoeg stof tot discussie
 Het werd een leuke en interessante avond. Iedereen heeft een goede duit in het zakje kunnen doen. Uiteraard hebben wij als HP6 onze zorgen geuit over de aankomende huurverhoging en de betalingsproblemen die hierdoor ontstaan bij huurders. Dat leverde genoeg stof tot discussie op waarbij Samsom wel erkende dat de huurder in feite de klos is. Deze avond verandert daar niet gelijk wat aan, dat begrijpen wij ook, maar we hebben in ieder geval onze  stem kunnen laten horen!

IMG_5255