Huurverlaging voor duizenden Groningse huurders

Woningcorporatie Lefier -verhuurder van ruim 26.000 woningen in de provincie Groningen- gaat per 1 september de huur van 9.500 woningen verlagen. Huurders van die woningen gaan gemiddeld 9,8% minder betalen.

Veel van de overige Lefierhuurders krijgen dit jaar wél een huurverhoging. Zij zien hun huur met gemiddeld 3,4 % stijgen. Die huurverhoging gaat ook op 1 september in, en dus niet -zoals voor de meeste sociale huurders in Nederland- op 1 juli.

Kwaliteit woning leidend voor prijs
De huuraanpassingen zijn het gevolg van nieuw huurbeleid van Lefier. Dat nieuwe beleid moet zorgen voor een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Kleine, slecht geïsoleerde woningen op minder gewilde locaties worden goedkoper. Ruime, energiezuinige woningen op gewilde locaties worden stapsgewijs duurder.

Redelijke huur veel lager dan maximale huur
Voor iedere woning heeft Lefier een huurprijs bepaald die ze gezien de kwaliteit redelijk achten. 71,5 % van wat de woning maximaal mag kosten volgens het puntenstelsel: dat is daarbij het uitgangspunt.  Voor woningen met een slecht energielabel (E, F of G) gaat daar nog eens 5% af, met een matig label (C of D) is dat 2,5%. Voor ‘gewilde locaties’ (in Groningen betekent dat een WOZ-waarde boven de € 150.000) komt er juist 5% bij. Met een WOZ-waarde tussen € 90.000 en € 150.000 is dat 2%.

Direct een lagere huur, of stapsgewijs een hogere
Is een woning duurder dan de huurprijs die Lefier vindt passen bij de kwaliteit? Dan gaat de huur per 1 september 2018 omlaag. Vanaf 2019 wordt de huur van deze woningen alleen met de inflatie verhoogd.
Is een woning goedkoper? Dan krijgt de bewoner stapsgewijs een hogere huur. Dit gebeurt via de jaarlijkse huurverhogingen. Deze huurders krijgen de komende jaren een huurverhoging die overeenkomt met het maximale percentage dat volgens de overheid is toegestaan als er géén inkomensgegevens bekend zijn van een huurder.  Aan de ‘gluurverhoging’ (de extra huurverhoging voor huurders met een middeninkomen) doet Lefier dus niet mee.

In overleg met huurders
Het nieuwe huurbeleid kwam tot stand in overleg met de huurdersorganisaties die in het werkgebied van Lefier actief zijn. Vijf van zes daar actieve organisaties adviseerden positief over het nieuwe beleid van Lefier. Alleen in Slochteren (gemeente Midden-Groningen) was dat niet zo. Dat komt omdat de voorganger van Lefier (Stichting Woningbouw Slochteren) te veel goedkope woningen verkocht heeft. De huurdersorganisatie wil niet dat er door het nieuwe huurbeleid van Lefier straks te weinig aanbod is aan goedkope woningen.

Uitzondering  Midden-Groningen
In Midden-Groningen gaat het nieuwe huurbeleid daarom nog niet in. De huurders in deze gemeente krijgen dit jaar géén huurverhoging. Dat geeft het nieuwe gemeentebestuur van Midden-Groningen de tijd om te werken aan een nieuwe ‘woonvisie’. Daaruit moet duidelijk worden hoeveel goedkope huurwoningen er de komende jaren bij moeten komen in deze gemeente.  Over die nieuwe woonvisie geeft ook de huurdersorganisatie advies.

Tevreden met uitkomst
Sylvo Gaastra, consulent van de Woonbond voor huurders in Groningen, is tevreden met de uitkomst.

“Een groot deel van het traject is in co-creatie gegaan. Alle huurdersorganisaties zijn er nauw bij betrokken geweest”. En zo hoort het ook, vindt Gaastra. “Nieuw huurbeleid afspreken kan niet zonder actieve betrokkenheid van huurders.”

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: