Huurtoeslagontvangers gaan er bijna €100 op achteruit

Gemeenten moeten meer instrumenten krijgen om huisjesmelkers aan te kunnen pakken. De Tweede Kamer heeft 19 december ingestemd met een motie van D66 en het CDA die de minister opdraagt om in overleg met wethouders en studentenorganisaties tot een goede aanpak van huisjesmelkers te komen. De Woonbond pleitte al eerder bij de politiek voor het instellen van een ‘huurpolitie’, die misstanden bij huisjesmelkers moet kunnen opsporen.

De Tweede Kamer stemde 19 december over de moties die werden ingediend bij de begroting Wonen en Rijksdienst.

Initiatiefrecht huurders
Een belangrijke aangenomen motie waarin de minister werd verzocht om het initiatiefrecht voor huurders te onderzoeken kwam van GroenLinks, PvdA en SP. Dit initiatiefrecht moet het mogelijk maken voor huurders om zelf het initiatief te nemen voor een renovatie van hun woning. Onlangs pleitte de Woonbond hiervoor in een discussienotitie aan de Kamer. Minister Ollongren gaat onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn voor dit initiatiefrecht.

Tijdelijke verhuur en verduurzaming
Excessen en misbruik van tijdelijke contracten moeten ook worden onderzocht. Een motie van CDA, ChristenUnie en D66 om verdere excessen bij tijdelijke contracten te voorkomen werd aangenomen. Een motie van PvdA, DENK, GroenLinks en SP dat huurders financieel moeten kunnen meeprofiteren van verduurzaming en dat niet al het voordeel op moet gaan aan de huurverhoging die huurders bij een renovatie krijgen kunnen, kreeg ook een meerderheid. Een motie van de SP om een actieplan te maken om schimmelwoningen aan te pakken haalde geen meerderheid omdat de regeringspartijen tegenstemden.

Bron: woonbond.nl