Huursector slaat de handen ineen voor goed verhuurderschap

Een groot aantal partijen zijn het onlangs in een overleg met minister Ollongren van Wonen eens geworden over de uitgangspunten voor goed verhuurderschap.

Goed verhuurderschap:

  1. het bieden van dezelfde kansen op een woning ongeacht afkomst

  2. het vragen van billijke huren

  3. het tijdig plegen van onderhoud

  4. het onderhouden van goed contact met huurders.

Veel partijen namen deel aan overleg
Aan het overleg met de minister op 30 mei werd deelgenomen door VBO Makelaar, Nederlandse Vereniging van Makelaars, brancheorganisatie voor commerciële beleggers IVBN, Vastgoed Belang, Vastgoedmanagement Nederland VGM NL, brancheorganisatie voor woningcorporaties Aedes, de gemeente Amsterdam (namens de studentensteden), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Woonbond en Landelijke Studentenvakbond LSVb. Goed verhuurderschap is een van de thema’s in de onlangs gepresenteerde Nationale Woonagenda.

Tegen excessen en ongewenste praktijken
Partijen hebben zich uitgesproken tegen de excessen en ongewenste praktijken in de huursector. Misstanden als huisjesmelkerij en discriminatie passen niet bij de huursector, werken ontwrichtend voor de woningmarkt en maken bewoners en woningzoekenden extra kwetsbaar. Bovendien moet voorkomen worden dat ongewenst gedrag van enkele verhuurders en bemiddelaars een optelsom wordt die afbreuk doet aan het vertrouwen in de huursector. Tijdens het overleg is afgesproken om gezamenlijk verder te werken aan goed verhuurderschap. Naast (on)gewenst verhuurdergedrag zal daarbij ook gekeken worden naar (on)gewenst huurdergedrag.

Meldpunt in Amsterdam
Dat een gezamenlijke aanpak hard nodig is bewijst het jaarverslag 2017 van het Amsterdams Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag(externe link). In totaal kwamen daar vorig jaar 532 meldingen binnen over ongewenst verhuurgedrag, 20 procent meer dan in 2016. 17 procent van de klachten had te maken met huurbescherming, 15 procent met bejegening, 14 procent met bemiddelingsbureaus, 9 procent met huurcontracten en 9 procent met woningdelen en kamerverhuur.

Excessen
Het jaarverslag maakt melding van veel excessen. Zoals een woninkje van 22 m2 waarvoor € 1.000,- wordt gevraagd. Of van een verhuurder die een schoorsteen deels liet afbreken terwijl de kachel in gebruik was, waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstond. Ook het vragen van onterechte bemiddelingskosten blijft regelmatig voorkomen. Steeds meer meldingen hebben betrekking op woningdelen, een nieuwe manier van verhuurders om extreme huren te kunnen vragen.  Zoals een woning van 76 m2 in de Linnaeusstraat waarvoor vijf bewoners ieder € 760,- huur betalen, plus een borgsom van nog eens € 760,-. Maandelijks incasseert deze verhuurder dus € 3.800,-, oftewel € 50,- per m2.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: