Huurpeil over langer zelfstandig wonen

Huurpeil over langer zelfstandig wonen

20 november 2020

Langer zelfstandig wonen is al jaren het devies, maar pas een op de drie gemeenten heeft haar huiswerk gedaan om dat in goede banen te leiden. In de vierde Huurpeil, vakblad voor de huursector, een dossier hierover. Verder een reconstructie van het verdwijnen van de ‘noodknop middenhuur’ en een reportage over de wooncrisis op de Waddeneilanden.

Coverfoto Huurpeil 2020-4
Huurpeildossier over langer zelfstandig wonen: praktische hulpmiddelen kunnen het zelfstandig blijven wonen een stuk comfortabeler en veiliger maken. © Frank Muller / HH

Langer thuis

In het dossier gaan we dieper in op de problemen en oplossingen rondom langer zelfstandig wonen. We spreken met de Taskforce wonen en zorg, over doorstroming van senioren en alternatieve woonvormen voor mensen met een zorgbehoefte.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Ook Rijksbouwmeester Floris Alkemade benadrukt: ‘Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, levert een betere stad op voor iedereen.’ In een uitgebreid interview vertelt hij over zijn visie op de toekomst van Nederland. Nederland moet nu keuzes maken om kwesties fundamenteel te veranderen, stelt hij. Ook huurders moeten daar een rol in spelen.

Knopje onder

In 2018 introduceerde BZK-minister Ollongren een ‘noodknop’ voor de middenhuur om torenhoge huurprijzen te beteugelen. Eind 2020 lijkt het plan van tafel. In Huurpeil een reconstructie met de belangrijkste spelers.

Wel hotels, maar geen woningen

Op de Waddeneilanden heerst een nijpende woningnood die jongeren wegjaagt en horecapersoneel afhankelijk maakt van werkgevers die ook huisbaas zijn. Het tij keren is lastig, maar eilanders geven niet op.

Wonen als grondrecht in de commerciële sector

Wonen is een grondrecht. Dat moeten we niet aan de markt overlaten zonder regulering, vinden huurdersvertegenwoordigers in de vrije sector. Zij hebben een uitgebreid repertoire aan plannen om de commerciële huursector structureel te verbeteren.

Meenemen huurprijs in inflatiecijfer

In de rubriek Feit of fabel dit keer aandacht voor de veronderstelling dat huurders beter af zouden zijn als huurprijzen geen onderdeel meer zijn van de inflatieberekening. De ‘huurprijsspiraal’ zou daarmee doorbroken worden, maar is dat wel zo?

Huurderswerk

In de rubriek ‘Huurderswerk’ over het werk van huurdersorganisaties een artikel over hulp voor huurders om energie te besparen: de energieverbruiksmanager.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Gemeenten zijn dé partij om woningen voor middenhuur te realiseren.’ De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij (die laatste overigens voor de laatste keer), net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’. Daarin een bundeling van rechterlijke uitspraken die steeds vaker korte metten maken met door verhuurders opgelegde ‘verhuurkosten’, ‘Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achter in Huurpeil zes pagina’s met informatie over de Woonbond en zijn achterban.