Huurpeil 4 over wijkvernieuwing

In het winternummer van Huurpeil, het vakblad voor de huursector, leest u over wijkvernieuwing anno 2018, het leed dat huurincasso kan veroorzaken, betaalbaarheid in de vrije sector en een manifest tégen dat voor het Passend wonen.

Nu het beter gaat met de economie, keert wijkvernieuwing terug op de lokale beleidsagenda. Gemeenten zijn aan zet, maar kunnen niet zonder de inzet van bewoners. De energietransitie en de woningbouwopgave bieden zowel kansen als bedreigingen voor de sociaal-economische opgave die er in kwetsbare wijken ligt. In Huurpeil een dossier over de huidige stand van zaken in de wijkvernieuwing.

Huurincasso
De zaak van een actievoerende huurder in Rotterdam legt bloot dat er kennelijk veel is geoorloofd om de druk op huurders met betalingsproblemen maximaal op te voeren.

Doorstroming
Toekomst ready wonen is een succesvol experiment in Nijkerk om oudere huurders met voorrang te laten verhuizen van hun (te) grote eengezinswoning naar een kleiner gelijkvloers huis.

Tégen passend wonen
In het pleidooi Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis verzetten vijftien corporaties zich tegen het manifest Passend wonen van 23 collega-corporaties. Initiatiefnemer Stefan van Schaik, directeur van de Wooncompagnie uit Hoorn, legt uit waarom.

Meer huurteams graag
Andere achtergrondartikelen gaan over de betaalbaarheid in de vrije sector en hoe grote commerciële verhuurders daar mee omgaan. En over waarom huurteams steeds harder nodig zijn en gemeenten die moeten faciliteren.

Vaste rubrieken
‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘Feit of fabel’ onderzoekt of de WOZ in het woningwaarderingsstelsel de huurbescherming ondermijnt. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. een stelling over dat het CO2 neutraal maken van het sociale woningbezit onbetaalbaar is voor corporaties en Johanna Kroon die waarschuwt voor Londense toestanden in heel Nederland.

De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over zaken die na de Huurcommissie aan de rechter worden voorgelegd. ‘Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden.

Servicekatern Woonbond
Achterin Huurpeil ditmaal negen pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, waaronder een overzicht van komende activiteiten en een artikel over effectief communiceren voor huurdersorganisaties.

Proefnummer aanvragen
Nieuwsgierig geworden? Vraag bij de Woonbond een proefnummer van Huurpeil aan bij de ledenadministratie (020-5517700) of neem een abonnement op Huurpeil (€ 32,50 per jaar voor Woonbondleden en € 60,- voor niet-leden).

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: