Huurpeil 4 bespreekt commerciële huursector

De laatste Huurpeil van 2017 is verschenen. In dit nummer van hét vakblad voor de huursector veel aandacht voor huurders in de commerciële sector.

Een op de vier huurders huurt van een commerciële verhuurder. In het Huurpeildossier 8 pagina’s over de problemen en kansen van het huurderswerk in deze groeiende sector. Vier huurders bespreken hun ervaringen hiermee. En we interviewden Wynand Verhoef van pensioenuitvoerder MN, die 1,25 miljard heeft belegd in woningen.

Regeerakkoord
Kajsa Ollongren is de nieuwe minister voor Wonen. Wat zijn haar plannen en hoe denkt het kabinet Rutte III de problemen op de woningmarkt op te lossen? We geven een overzicht en vroegen Woonbonddirecteur Ronald Paping om een reactie. Ook schreven deskundigen Peter Boelhouwer en Hugo Priemus een prikkelend essay over de toekomst van de sociale huursector.

Lokale Monitor Wonen
Deze Monitor is een nieuw instrument met een schat aan interessante gegevens over de corporatie- en de commerciële huursector. In Huurpeil een handleiding hoe deze te gebruiken. Daarnaast een interview met de initiatiefnemers van De VoorzieningenWijzer in Drenthe. Daarmee besparen zo’n duizend Drentse huurders van corporatie Domesta inmiddels ruim 600 euro per jaar.

Vaste rubrieken
Vaste Huurpeilrubrieken zijn In de peiling (een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal), Feit of fabel? (over goedkoop scheefhuren), de Zeepkist (vier pagina’s met opinies, waaronder een stelling over het kabinet Rutte III en de column van Jos van der Lans), Recht of krom? (de juridische rubriek, onder meer over het opzeggen van huurcontracten), Leesvoer (een overzicht van onlangs verschenen publicaties) en Huurpijltjes (de achterpagina met onder meer de column van Pieter Bregman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen).

Proefnummer aanvragen?
Achterin Huurpeil staan zeven pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten. U kunt een proefnummer van Huurpeil aanvragen bij de ledenadministratie van de Woonbond (tel: 020-5517700) of u kunt zich abonneren op Huurpeil (€ 32,40 voor Woonbondleden en € 59,90 voor niet-leden).

Bron: woonbond.nl