Huurpeil 2 bespreekt visitatie van corporaties

In het tweede nummer in 2018 van Huurpeil, hét vakblad voor de huursector, is een dossier van acht pagina’s opgenomen over de vierjaarlijkse controle van woningcorporaties, de visitatie.

Hoe gaat zo’n controle in z’n werk, wie voert het uit en hoe kan een corporatie ervan leren? En natuurlijk: wat is de rol van huurdersorganisaties bij visitaties?

LSA
Thijs van Mierlo, directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), vertelt in een uitgebreid interview over bewonersinitiatieven uit het hele land, en over het belang van sterke gemeenschappen in kwetsbare wijken.

Woonoverlast
Met vier deskundigen bespreekt Huurpeil in een rondetafelgesprek hoe om te gaan met toenemende overlast, veroorzaakt door mensen met verward gedrag. Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor bewoners die zichzelf op buurtniveau organiseren.

Koopkrachtplaatje
Onderzoek door het NIBUD in opdracht van de Woonbond laat zien dat kopers er de komende jaren meer op vooruitgaan dan huurders. We zetten de cijfers op een rijtje. Daarnaast een achtergrondartikel over het huurbeleid van corporaties in 2018.

Destion en Vestia
Twee corporaties, twee verhalen. Destion bestaat honderd jaar en trakteert haar huurders op een huurverlaging. Bij Vestia staat het water nog steeds aan de lippen. Er wordt naarstig gezocht naar oplossingen voor de financiële molensteen om de nek, zo schrijft journalist Peter Hendriks van de onderzoekssite Follow the Money in Huurpeil.

Vaste rubrieken
Natuurlijk ontbreken ook ditmaal de vaste rubrieken niet. In de peiling geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. Feit of fabel? bespreekt de vraag of de corporatiesector zwaar wordt gesubsidieerd. De Zeepkist telt vier pagina’s met opinies, waaronder lezersbrieven en een stelling over de vrijheid van verhuurders om te verhuren aan wie ze willen. Columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn ook van de partij, net als de juridische rubriek Recht of krom?, onder meer over woningruil en ‘dringend eigen gebruik’. In Leesvoer vindt u zoals altijd een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden.

Servicekatern Woonbond
Achterin Huurpeil zeven pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten.

Proefnummer aanvragen
Nieuwsgierig geworden? Vraag een proefnummer van Huurpeil aan bij de ledenadministratie(020-5517700) of neem een abonnement op Huurpeil (€ 32,50 voor Woonbondleden en € 60,- voor niet-leden).

Bron: woonbond.nl