Huurpeil 1 over gemeenteraadsverkiezingen

De eerste Huurpeil van 2018 is verschenen. In dit nummer van hét vakblad voor de huursector veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de Aedes-benchmark van woningcorporaties.

In Huurpeil 1 een groot interview met Joris Wijsmuller, wethouder in Den Haag en al twintig jaar actief in de Haagse Stadspartij. Wat heeft hij de afgelopen vier jaar bereikt, en wat moet er volgens hem nog veranderen in zijn stad?

Dossier gemeenteraadsverkiezingen
Voor veel mensen is ‘voldoende betaalbare huurwoningen’ het belangrijkste onderwerp bij de verkiezingen van 21 maart. In het dossier van 8 pagina’s aandacht voor de Lokale Monitor Wonen, die u vertelt waar uw gemeente staat op het vlak van betaalbaarheid en huisvesting. Verder interviews met huurdersvertegenwoordigers uit het land, en een extra focus op Rotterdam. Plus een verslag van het Energiecafé in Utrecht, waar verduurzaming een van de centrale thema’s was.

Aedes-benchmark
De Aedes-benchmark is het jaarlijkse overzicht van de prestaties van alle woningcorporaties. Huurpeil zet de scores op een rijtje en voegt het onderwerp beschikbaarheid & betaalbaarheid eraan toe. Inclusief vijf tabellen met ranglijsten.

Huurtoeslag
Het kabinet Rutte III verandert een aantal regels voor de huurtoeslag. Wat zijn de gevolgen en wat gaat dat kosten? Journalist Peter Hendriks van de onderzoekssite Follow the Money heeft het voor Huurpeil uitgezocht.

Toezicht van woningcorporaties
De Woonbond deed samen met Vereniging van Toezichthouders VTW onderzoek naar de contacten tussen huurders en Raden van Commissarissen bij woningcorporaties. Die worden steeds beter, bleek uit de resultaten van een enquête die op een gezamenlijk symposium werden gepresenteerd.

Routekaart
De ‘Routekaart naar CO2-neutraal’ helpt huurdersorganisaties in kaart te brengen wat er moet gebeuren om het woningbezit van hun verhuurder te verduurzamen. In 2050 moeten alle Nederlandse woningen CO2-neutraal zijn.

Servicekatern Woonbond
Achterin Huurpeil zeven pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten.

Vaste rubrieken
Vaste rubrieken zijn In de peiling (overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal), Feit of fabel? (over de corporatiesector als sociaal vangnet), de Zeepkist (vier pagina’s met opinies, waaronder een stelling over de verkoop van corporatiebezit in Utrecht en de column van Jos van der Lans), Recht of krom? (juridische rubriek, onder meer over verhuiskosten bij renovatie), Leesvoer (overzicht van onlangs verschenen publicaties) en Huurpijltjes (de achterpagina met onder meer de column van Pieter Bregman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen).

Proefnummer aanvragen
Nieuwsgierig geworden? Vraag een proefnummer van Huurpeil aan bij de ledenadministratie (020-5517700) of neem een abonnement op Huurpeil (€ 32,50 voor Woonbondleden en € 60,- voor niet-leden).

Bron: woonbond.nl