Huurpeil 1 over de bouw

In het voorjaarsnummer van Huurpeil, hét vakblad voor de huursector, leest u in een dossier over de bouw of de sector is toegerust op de enorme woningbouw- en verduurzamingsopgave die er ligt. In een interview laat BZK-minister Ollongren weten wat zij nog in petto heeft voor huurders. En in Wenen is onlangs een Europees Actieplan voor stedelijke volkshuisvesting gepresenteerd.

De bouw krabbelt op uit een diep dal veroorzaakt door de crisis vanaf 2008. Met name de verduurzamingsopgave geeft de bouw momenteel een stevige impuls. Maar de belangrijkste knelpunten spelen de sector nog wel degelijk parten. In Huurpeil een dossier over de actuele ontwikkelingen in de bouw.

Sociale huursector is een groot goed

‘Dat we een grote sociale huursector hebben, is echt een groot goed’, vindt BZK-minister Kajsa Ollongren. Maar duidelijk breken met het neoliberale beleid van haar voorganger Stef Blok, doet zij vooralsnog niet. Een interview met de minister die inzet op ‘intensief en constructief overleg’.

Actieplan Europese volkshuisvesting

Tijdens een groot congres in Wenen werd op 4 december 2018 een actieplan gepresenteerd met een dringende oproep aan de Europese Commissie en de lidstaten om serieus werk te maken van betaalbare huisvesting in de grote steden in Europa. Als grootste huisbaas van Europa met ruim 220.000 sociale huurwoningen, geeft Wenen het goede voorbeeld.

Prestaties van woningcorporaties

In deze Huurpeil de belangrijkste uitkomsten van de actuele benchmark van Aedes die de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergelijkt. De best presterende corporaties (daar zit geen enkele grote tussen) komen voornamelijk uit Brabant en Limburg.

De Staat van de woningmarkt

In een mini-special brengt Huurpeil de belangrijkste bevindingen van de laatste editie van het overheidsrapport de ‘Staat van de woningmarkt’ dat sinds 2014 ieder najaar wordt uitgebracht. Inclusief een reflectie op de woningmarkt van Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘Feit of fabel’ onderzoekt of de ‘Europese’ inkomensgrens voor toegang tot sociale huurwoningen omhoog kan. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. een column van een huurder die het onbegrijpelijk vindt dat haar schoonmoeder op leeftijd geen hulp krijgt bij het verhuizen naar een kleinere, meer passende woning.

De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over de risico’s van nieuwe huurcontracten voor dezelfde woning. ‘Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden.

Servicekatern Woonbond

Achterin Huurpeil negen pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, waaronder een overzicht van komende activiteiten. En een voorpublicatie van het nieuwe Woonbondboek ‘Vergoedingen voor huurderswerk’ met informatie en tips over het belonen en vergoeden van vrijwilligers.

Proefnummer aanvragen

Nieuwsgierig geworden? Vraag een proefnummer van Huurpeil aan bij de Woonbond (link stuurt een e-mail)(020-5517700) of neem een abonnement op Huurpeil (€ 32,50 per jaar voor Woonbondleden en € 60,- voor niet-leden).

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: