Huurdersorganisaties in commerciële sector

Om huurders in de commerciële sector te ondersteunen bij het verkrijgen van meer invloed heeft de Woonbond het boekje Huurdersorganisaties in de commerciële sector uitgebracht. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een huurdersorganisatie kunt opzetten.

Het aantal huurders dat huurt van een commerciële verhuurder neemt toe. Een op de vier huurders heeft te maken met een particuliere verhuurder, of huurt van een belegger. Deze huurders hebben minder rechten dan huurders van een woningcorporatie, en vaak betalen ze meer huur voor minder woonkwaliteit.

Positie versterken
De publicatie Huurdersorganisaties in de commerciële sector is bedoeld om de positie van huurders in de commerciële sector te versterken. De financiering van de huurdersvereniging, de interne organisatie en het contact met de achterban worden besproken. Er is ruim aandacht voor wettelijke kaders als de Overlegwet. Ook de relatie tussen huurders en kopers in gemengde complexen komt aan bod.

Praktijkvoorbeelden
Een aantal interviews met huurders uit de commerciële sector maken duidelijk welke problemen er in de praktijk spelen. In de bijlagen vindt u onder andere modelbrieven voor het terugvragen van onterecht betaalde contracts- of bemiddelingskosten. Ook wordt hier het Woonbondbeleid ten aanzien van de commerciële huursector toegelicht.

Bestellen
Het boekje is te bestellen via de webwinkel van de woonbond en kost € 14,90 voor leden en € 29,80 voor niet-leden.

Bron: woonbond.nl