Huurders zien lokale lasten weer stijgen

Huurders zijn in 2020 weer meer kwijt aan lokale lasten dan vorig jaar. Gemiddeld 21 euro meer voor gemeentelijke belastingen – afvalstoffenheffing en rioolrecht – en 8 euro meer voor het waterschap. Maar per gemeente zijn er grote verschillen.

Ondergrondse afvalcontainer in woonwijk
Ondergrondse afvalcontainer in woonwijk Getty Images

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) becijfert ieder jaar wat burgers betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. In 2020 betalen huurders gemiddeld 656 euro aan de gemeente en het waterschap. Daarvan gaat 389 euro naar de gemeente en 267 euro naar het waterschap.

Afvalstoffenheffing fors hoger

Voor veel huurders bestaan de gemeentelijke heffingen uit de afvalstoffenheffing (gemiddeld 283 euro) en het rioolrecht (gemiddeld 106 euro). In 99 gemeenten betalen huurders alleen de afvalstoffenheffing. Die is dit jaar fors gestegen, gemiddeld met 7,8 procent. Dat komt, omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent heeft verhoogd en veel gemeenten dat doorberekenen. Het rioolrecht is met gemiddeld 1,1 procent gestegen en de waterschapslasten met 3,2 procent.

Grote verschillen per woonplaats

In de ene gemeente zijn huurders aanzienlijk duurder uit dan in de andere gemeente. Wat betreft de afvalstoffenheffing is Nijmegen veruit het goedkoopste met 36 euro en Maassluis het duurste met 428 euro. Wat rioolrecht betreft zijn huurders het duurste uit in Winterswijk (371 euro).

Lokale lasten per gemeente vergelijken

Met de Lokale Lasten Calculator van COELO(externe link) zijn de heffingen van twee gemeenten met elkaar te vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplannen. En voor huurdersorganisaties die willen weten of huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten betalen dan huurders in buurgemeenten.

Verschillen in lokaal beleid voor kwijtschelding

Met een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld  is er bijna overal kwijtschelding mogelijk. Maar hoeveel er wordt kwijtgescholden, hoe je kwijtschelding moet aanvragen en voor welke heffingen je kwijtschelding kunt krijgen verschilt per gemeente.

De interactieve kaarten van COELO(externe link) geven inzicht in o.a. het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Ook dat is voor huurdersorganisaties nuttige informatie.

Bronvermelding: Woonbond

Note HP6: Wij hebben hieronder al een paar afdrukken gemaakt met een vergelijking tussen Gorinchem en Molenlanden.