Huurders verwonen groter deel inkomen dan kopers

Huurders zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen dan kopers. En dat gat is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, blijkt uit vandaag verschenen CBS-cijfers.

Ontwikkeling woonquote huurders en kopers CBS

De woonquote, de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen, komt in 2018 voor huurders gemiddeld uit op 38,1 procent. Eigenaren besteden in 2018 met gemiddeld 29 procent een kleiner deel van hun besteedbaar inkomen aan wonen. 

Gat wordt groter

De woonquote van huurders is sinds 2012 met 2 procentpunt gestegen. De woonquote van eigenaren is juist afgenomen. Het toegenomen verschil dat tussen 2012 en 2015 is opgetreden in de woonquote van huurders en woningeigenaren wordt niet verklaard door een groter verschil in gemiddeld inkomen tussen de twee groepen, maar door een groter verschil in de gemiddelde woonlasten, schrijft het CBS.

Betaalbaarheid huren moet prioriteit krijgen

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De gemiddelde woonquote voor huurders is sinds 2015 gestabiliseerd, maar ligt nog steeds veel te hoog. Dit laat zien dat betaalbaarheid van het huren politiek veel meer prioriteit moet krijgen.’ Dat kan bijvoorbeeld door de verhuurderheffing, die sociale verhuurders betalen aan het Rijk, af te schaffen. ‘Het is absurd dat armere huurders via hun verhuurder miljarden aan extra belasting betalen, terwijl de minister van Financiën een overschot van 11 miljard euro boekt.’ Ook pleit de Woonbond voor een eigendomsneutrale ‘woontoeslag’ in plaats van de huidige hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag. Dat lichte Jansen ook toe bij BNR Nieuwsradio.

Nog grote groep dure scheefwoners

De CBS-cijfers zijn onderdeel van het grote WOON-onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnelandse Zaken. Uit de WOON-rapportage blijkt dat nog 346.000 huurders als ‘dure scheefwoners’ worden gezien. Het gaat hier om huishoudens met een laag inkomen en hoge huur. De Woonbond en Aedes hebben in het Sociaal Huurakkoord afgesproken dat deze groep bij woningcorporaties moeten worden ontzien. Dat kan nu al door huurbevriezing of huurverlaging voor deze huurders. Minister Ollongren gaat onderzoeken of een deel van deze huurders in de toekomst een tijdelijke huurkorting kan krijgen. Vorige week bracht de Woonbond een online check uit waarmee huurders kunnen kijken of ze in aanmerking komen voor huurbevriezing of verlaging, volgens de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: