Huurders vaker financieel in de knel dan kopers

10 september 2021

Huurders zitten vaker in geldnood dan kopers, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Rabobank.

Vanwege de hoge woonlasten ten opzichte van het inkomen moeten zowel huurders in de vrije als de sociale sector vaker spaargeld aanspreken of betalen ze rekeningen te laat vanwege financiële problemen. Ook staan huurders vaker rood dan kopers. De Woonbond geeft aan dat dit onderzoek(externe link) opnieuw duidelijk maakt dat huren voor veel huurders onbetaalbaar is.

Geldgebrek

37 procent van de vrije sector huurders moest de afgelopen 12 maand spaargeld aanspreken om vaste lasten te betalen. Hetzelfde geldt voor 27 procent van de sociale huurders, terwijl dit bij kopers slechts om 13 procent gaat. Ook betalen huurders vaker rekeningen te laat door geldgebrek (15 procent van de sociale huurders en 19 procent van de vrije sector huurders) dan kopers (drie procent). Huurders staan ook vaker rood dan kopers.

Demonstraties voor betaalbaar huren

De Woonbond ziet in de cijfers een illustratie van het falende huurbeleid waardoor veel huurders financieel in de knel zitten. De Woonbond ondersteunt twee demonstraties (aankomende zondag in Amsterdam en 17 oktober in Rotterdam) waarin huurders en woningzoekers actie voeren voor betaalbaar wonen. Het gaat dan onder andere om het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector en het schrappen van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, zodat corporaties meer kunnen bouwen en huurprijzen kunnen verlagen. 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het is hoog tijd dat het recht op betaalbaar wonen centraal komt te staan in het Haagse huurbeleid. Te veel huurders zitten in de knel.’

Bron: woonbond.nl