Huurders Tweebosbuurt verliezen eerste rechtszaak

De kantonrechter in Rotterdam heeft de vordering van Vestia toegewezen om een aantal huurovereenkomsten van huurders in de Rotterdamse Tweebosbuurt te beëindigen. De bewoners moeten voor 1 januari 2020 hun woning verlaten.

De kantonrechter is van oordeel dat Vestia voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de sloop- en herbouwplannen voor de Tweebosbuurt aansluiten bij de plannen die de Gemeente Rotterdam en het Rijk hebben voor fysieke kwaliteitsverbetering op Rotterdam Zuid.

Rechter vindt vervangende woningen passend

De kantonrechter vindt ook dat de vervangende woningen die Vestia de huurders heeft aangeboden passend zijn. Verder is de verhuiskostenvergoeding die Vestia de huurders heeft aangeboden volgens de kantonrechter niet te laag, zoals een aantal huurders had bepleit.

In totaal had Vestia de procedure tegen 13 huurders aangespannen. In 2 zaken heeft de kantonrechter (nog) geen uitspraak gedaan, aangezien partijen in die zaken nog overleggen over een minnelijke oplossing.

Nieuwe procedures op komst

Inmiddels heeft Vestia nieuwe procedures aanhangig gemaakt tegen 53 huurders in de Tweebosbuurt. Die zaken zullen op een nader te bepalen datum mondeling door de kantonrechter worden behandeld.

1-0 voor Vestia

Volgens het actiecomité van de Tweebosbuurtbewoners is de strijd nog lang niet gestreden, zo laten zij in het AD weten. ‘De zaken van de bewoners die principieel tegen de verhuizing zijn, moeten nog voor de rechter komen. Het staat in deze wedstrijd nu 1-0 voor Vestia, maar het is nog niet eens rust’, zegt Menno Janssen van het actiecomité. ‘De rechter heeft nu gewoon het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad gevolgd en heeft niet diep inhoudelijk getoetst. Er worden geen zwaarwegende conclusies getrokken, omdat dat gevolgen voor het hele land zou hebben. We moeten uiteindelijk bij een rechter komen die wel de diepte in gaat.’

Het is nog niet duidelijk of de bewoners die de rechtszaak hebben verloren in hoger beroep gaan.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: