Huurders Syntrus Achmea in actie voor betaalbare huur

De huur wordt betaald via de collectieve rekening van de bewonersvereniging. Huurders van Syntrus Achmea voeren zo actie voor betaalbare huren en beter onderhoud.

De huurders van 87 woningen op het Parnassiaveld in Duivendrecht zijn boos. De huren zijn de afgelopen jaren zo hard gestegen dat steeds meer huurders in betalingsproblemen raken. En het onderhoud van de woningen blijft achter. Voor de bewonersvereniging is de maat nu vol. “Per 1 juli voeren we actie”, zegt bestuurslid Co Gersen.

Alternatieve manier van betalen
De actie bestaat uit een alternatieve manier van betalen. Huurders kunnen meedoen door hun huur op een speciaal voor de actie bestemde rekening van de bewonersvereniging over te maken. Vanaf die rekening wordt keurig op tijd aan de verhuurder doorbetaald, met één grote collectieve betaling. In een begeleidende brief krijgt de verhuurder uitgelegd voor welke adressen er betaald is. Op die manier voldoen de huurders aan hun wettelijke betalingsverplichting, maar laten zij toch protest horen.

Maximale huurstijging
Op het Parnassiaveld wonen veel oudere huurders, die er zijn komen wonen in een tijd dat ‘geliberaliseerde contracten’ nog niet bestonden. Zij hebben nog steeds een ‘sociaal’ contract, maar hun huurprijs is niet sociaal meer. Syntrus verhoogt hun huur dit jaar met de maximale percentages: 3,9% voor lage inkomens en 5,4% voor iets hogere. “We adviseerden al vele malen om dat anders te doen”, zegt Gersen. “Maar Syntrus Achmea trekt zich daar niets van aan. Met als gevolg dat huurders die al 40 jaar trouw de huur betalen steeds meer moeite hebben om rond te komen.”

Hogere huren, minder woonkwaliteit
Frank Agterkamp, Woonbondconsulent voor de bewoners op het Parnassiaveld, begrijpt de frustratie van Gersen. “Het wordt vaak vergeten, maar ook de commerciële sector heeft sociale huurders. Zij betalen een hogere huur dan corporatiehuurders, voor woningen die kwalitatief slechter zijn. En door het overheidsbeleid wordt die kloof steeds groter. Woningcorporaties beperken nu de huurstijging, commerciële verhuurders doen dat niet. Die vragen gewoon het maximum dat de overheid toestaat, zelfs als de huurprijzen allang niet sociaal meer zijn.”

Ontduiken heffing ten koste van huurders
Volgens Gersen is dat bij Syntrus zelfs bewust beleid. “Syntrus heeft er financieel belang bij om de huurprijzen van de sociale huurders zo snel mogelijk duurder te maken dan de liberalisatiegrens. Op die manier hoeven ze er geen ‘verhuurderheffing’ meer over af te dragen aan het Rijk. Maar de huurders zijn de pineut. Die worden opgescheept met een torenhoge huur.” Agterkamp vult aan dat dit extra rampzalig is als een huurder met inkomensdaling te maken krijgt, bijvoorbeeld door pensionering:  “De huur is dan te hoog om nog huurtoeslag te kunnen krijgen.”

Ongunstige clausule
Op het Parnassiaveld wonen overigens ook geliberaliseerde huurders, die al van meet af aan een maandhuur betalen van € 900,- of meer. Zelfs bij die huurders is de jaarlijkse huurverhoging fors. De geliberaliseerde contracten van Syntrus bevatten namelijk een clausule die voor huurders ongunstig is: de huur kan jaarlijks met de inflatie plus 3% omhoog. Ook dat is Gersen een doorn in het oog:  “Syntrus Achmea wil winstmaximalisatie, wij willen schappelijke huurprijzen en goed onderhoud.  Natuurlijk ook voor huurders met een geliberaliseerd contract.”

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: