Huurders praten mee over Klimaatakkoord

Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen van het Klimaatakkoord. Maar deze verduurzaming moet wel betaalbaar zijn. Dat vond het merendeel van de aanwezige huurders afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

De Woonbond organiseerde deze bijeenkomst voor bestuursleden van huurdersorganisaties over de vraag: wat staat er nou eigenlijk precies in het Klimaatakkoord en wat betekenen de afspraken voor huurders?

Zo vroeg mogelijk participeren in wijkaanpak

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, oftewel CO2-neutraal zijn. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk. Bewoners worden daarbij betrokken. De aanwezige huurders in Utrecht willen graag zo vroeg mogelijk participeren in deze wijkaanpak.  Daarnaast vinden de deelnemers het belangrijk dat de Woonbond zich sterk maakt voor meer initiatiefrecht voor huurders en het bevriezen van de huur bij woningen met de slechtste energielabels. Om te beginnen bij de labels F en G.

Informeren en meningen peilen

De Woonbond heeft over de plannen van het Klimaatakkoord meegepraat en moet nog besluiten of de huidige afspraken worden gesteund. Doel van de bijeenkomst was om te informeren en meningen te peilen in de zaal. De Woonbond onderschrijft zelf de noodzaak om woningen CO2-neutraal te maken. Het mag alleen niet ten koste gaan van de portemonnee van huurders. Het Klimaatakkoord erkent dat en het uitgangspunt is dan ook dat de verduurzaming voor bewoners niet tot hogere woonlasten leidt. Om de nodige investeringen van corporaties mogelijk te maken is het volgens de Woonbond onvermijdelijk dat de verhuurdersheffing veel verder op de helling gaat.

Op 26 september vindt er in Groningen een bijeenkomst met stemming over het Klimaatakkoord plaats.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: